Takaisin Tutkimus-sivulle Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Vieraiden kielten tutkimusryhmä

Esittely

Vieraiden kielten opetuksen tutkimusryhmä (VieKi) on vieraiden kielten didaktiikanja opetuksen tutkimusta toteuttava ja kehittävä yksikkö. Ryhmässä tutkitaan:

  • kielididaktista opetus–opiskelu–oppimisprosessia
  • viestinnällistä kieltenopetusta
  • viestinnällistä suullista kielitaitoa
  • kulttuurienvälistä viestintää
  • kielitaidon arviointia
  • verkko-opetusta ja tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sovelluksia kielten opetukseen ja opiskeluun
  • kieltenopetuksen ja -opiskelun tulevaisuutta

Tutkimuksen luontevana intressialueena on yksilön useakielisyys (plurilingvaalisuus) ja yhteisön monikielisyys ja -kulttuurisuus (multilingvaalisuus ja multikulttuurisuus).

Tutkimusryhmässä harjoitetaan kansallisten kielten opetussuunnitelmien perusteisiin ja ylioppilastutkintoon liittyvää kehitystyötä. Henkilöstö osallistuu alan perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen kansallisesti ja kansainvälisesti. Toiminta suuntautuu perus- ja toisen asteen sekä korkea-asteen opetukseen samoin kuin opettajankoulutuksen tutkimus- ja kehittämistyöhön.

Tutkimusryhmän toiminta on perusluonteeltaan tieteidenvälistä ja tiedekuntarajoja ylittävää. Yhteistyötahoja ovat ensisijaisesti yliopiston normaalikoulujen ja ainelaitosten kieltenopettajat ja tutkijat. Tutkimusryhmä luo, ylläpitää ja kehittää kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä eri maiden tutkimuslaitoksiin ja yksittäisiin tutkijoihin esimerkiksi tutkimus- ja kehittämishankkeiden muodossa.