Takaisin OKL:n sivuille Ohjeet ja lomakkeet Yhteystiedot

UUDET SIVUT perustettu http://blogs.helsinki.fi/strahasto/

Hakemukset toimitetaan:
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston hoitokunta
Opettajankoulutuslaitos
Kotitaloustieteen koulutus
PL 8 (Siltavuorenpenger 10)
00014 Helsingin yliopisto

Hoitokunnan pj.
Pirjo Korvela
puh. 02941 29793
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Hoitokunnan sihteeri
Marjo Partanen
puh. 02941 29799
etunimi.sukunimi [at] helsinki.fi

Alma-intranet

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto

Apurahan hakeminen

UUDET SIVUT perustettu

http://blogs.helsinki.fi/strahasto/

 

Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahaston apurahaa voivat hakea Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutusyksiköstä valmistuneet henkilöt sekä siellä pitkään toimineet opettajat.

Apurahan saantiin ovat oikeutettuja:

  • Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuksessa tai Helsingin kotitalousopettajaopistossa tutkinnon suorittaneet
  • Helsingin yliopiston opiskelijarekisteriin kirjatut kotitalousopettajan koulutuksessa perustutkintoa tai jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat.
  • Kotitalousopettajan koulutuksessa pitempään toimineet tai tällä hetkellä toimivat opettajat.
  • Apurahojen käyttötarkoitus on edistää kotitalouden opetusta ja tutkimusta Suomessa.

Hakuajat

Tohtorikoulutus - ja tutkimushankeapurahojen hakuaika on kerran vuodessa ja se päättyy helmikuun lopussa. Matka- ja koulutusrahat sekä muiden erikseen päätettävien kohteiden apurahat ovat haettavana kaksi kertaa vuodessa. Näiden hakuaika päättyy helmikuun ja syyskuun lopussa.

Hakujulistus julkaistaan rahaston kotisivuilla, Kotitalous-lehdessä ja verkkojulkaisussa sekä henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnatuilla sähköpostilistoilla ja muutoin tarpeen mukaan.

 

Kaikissa apurahahakemuksissa pyydetään noudattamaan näillä rahaston sivuilla olevia hakuohjeita. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Apurahoja on haettava erillisillä hakulomakkeilla. HUOM! Käytäthän rahaston sivuilta löytyviä päivitettyjä lomakkeita.

Apurahojen myöntöpäätös tehdään 3 kk:n kuluessa haun päättymisestä. Apurahoista päättää rahaston hoitokunta.
Myönnetty apuraha on käytettävä kahden vuoden kuluessa myöntöpäätöksestä. Myöntöpäätöksiä voi tiedustella hoitokunnan puheenjohtajalta.

Päivitetty 4.12.2014