Takaisin Tutkimus-sivulle Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Käsityön ja oppimisen tutkimusryhmä

Esittely

Käsityötieteen tutkimus kattaa laaja-alaisesti käsityökulttuurin eri osa-alueet:

  • käsityöntekijät toimijoina
  • tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessit sekä tuotekehitys
  • käsityön teknologiaan sisältyviä laitteet, koneet ja työvälineet

Käsityötiede on luonteeltaan monitieteistä. Tutkimuskohdetta voidaan lähestyä psykologisesta, fysiologisesta, sosiaalisesta, kulttuurisesta tai taloudellisesta ja teknologisesta näkökulmasta.

Käsityötiede luo käsitejärjestelmiä ihmisen luovan, tuottavan toiminnan ymmärtämiseen ja analysointiin - tämän toiminnan tavoite voi olla henkilökohtainen, käytännöllinen, taiteellinen, pedagoginen tai ammatillinen.

Käsityön opetuksen tutkimus tuo käsityötieteen tutkimukseen oppimisen, opetuksen, kasvatusjärjestelmän näkökulmat. Tutkimuksessa syvennetään taidon oppimisen, interaktiivisen ja verkostoituneen käsityönopetuksen sekä yliopiston (opettajankoulutuksen) ja koulun kumppanuusyhteistyön näkökulmia.

Laajassa merkityksessä käsityötiede ja käsityön opetuksen tutkimus vahvistaa suomalaista kulttuuria ja elämänhallintataitoja. Viime aikojen tutkimusteemoja ovat käsityötieteessä olleet mm.

  • Suunnittelu- ja valmistusprosessien tutkimus ja virtuaalinen yhteisöllinen suunnittelu
  • Käsityö kulttuurisen toiminnan muotona
  • Käsityön tulevaisuus
  • Käsityöllisen tietoon ja taitoon liittyvä tutkimus
  • Käsityönopetus ja oppiminen
Käsityön, käsityökulttuurin ja käsityön opetuksen ja oppimisen tutkimusyksikkö toimii Käsityötieteen koulutuksen alaisuudessa. Tutkimusyksikön johtajina toimivat professori Pirita Seitamaa-Hakkarainen ja professori Erja Syrjäläinen.