Opetusharjoittelu Ohjaajakoulutus Tietopaketit ohjaajille Kenttäkouluverkosto Normaalikoulut Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Tietopaketit ohjaajille

Aineenopettajan koulutus

Aineenopettajan koulutus järjestetään yhteistyössä harjoittelukoulujen, biotieteiden, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen, ja valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa.

Taideaineiden osalta Helsingin yliopisto on tehnyt yhteistyösopimuksen Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun sekä Teatterikorkeakoulun kanssa opettajan pedagogisten opintojen (60 op / 35 ov) järjestämisestä. Tämä koskee musiikkikasvatuksen koulutusohjelman, instrumenttipedagogiikan, kuvataideopetuksen koulutusohjelman, tanssinopettajan koulutusohjelman sekä teatteri-ilmaisun koulutusohjelman opiskelijoita.

Aineenopettajan koulutus koostuu neljästä eri moduulista, joista kolmessa on opetusharjoittelua. Perusharjoittelu järjestään syksyllä periodissa 2 ja se kestää 7+1 viikkoa. Muut harjoittelut järjestetään keväisin. Soveltava harjoittelu on kolmen viikon mittainen ja toteutetaan kolmannessa periodissa. Syventävä harjoittelu on periodissa 4 ja kestää 8+1 viikkoa.

Aineenopettajan koulutus opetusharjoitteluineen toteutetaan opettajankoulutuslaitoksen, yliopiston harjoittelukoulujen, kenttäkouluverkoston sekä taideyliopistojen yhteistyönä.

Voita ladata ohjaamasi aineen tietopaketin alla olevasta listasta pdf-muodossa.

Aineenopettajan koulutus, taideaineet
AO, kuvataide, perusharjoittelu
(pdf)
AO, kuvataide, syventävä harjoittelu (pdf)