Opetusharjoittelu Ohjaajakoulutus Tietopaketit ohjaajille Kenttäkouluverkosto Normaalikoulut Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Tietopaketit ohjaajille

Aineenopettajan koulutus

Aineenopettajan koulutus järjestetään yhteistyössä harjoittelukoulujen, biotieteiden, humanistisen, matemaattis-luonnontieteellisen, teologisen, ja valtiotieteellisen tiedekunnan kanssa.

Taideaineiden osalta Helsingin yliopisto on tehnyt yhteistyösopimuksen Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun sekä Teatterikorkeakoulun kanssa opettajan pedagogisten opintojen (60 op / 35 ov) järjestämisestä. Tämä koskee musiikkikasvatuksen koulutusohjelman, instrumenttipedagogiikan, kuvataideopetuksen koulutusohjelman, tanssinopettajan koulutusohjelman sekä teatteri-ilmaisun koulutusohjelman opiskelijoita.

Aineenopettajan koulutus koostuu neljästä eri moduulista, joista kolmessa on opetusharjoittelua. Perusharjoittelu järjestään syksyllä periodissa 2 ja se kestää 7+1 viikkoa. Muut harjoittelut järjestetään keväisin. Soveltava harjoittelu on kolmen viikon mittainen ja toteutetaan kolmannessa periodissa. Syventävä harjoittelu on periodissa 4 ja kestää 8+1 viikkoa.

Aineenopettajan koulutus opetusharjoitteluineen toteutetaan opettajankoulutuslaitoksen, yliopiston harjoittelukoulujen, kenttäkouluverkoston sekä taideyliopistojen yhteistyönä.

Voita ladata ohjaamasi aineen tietopaketin alla olevasta listasta pdf-muodossa.

Aineenopettajan koulutus, taideaineet

AO, kuvataide, perusharjoittelu
(pdf)
AO, kuvataide, syventävä harjoittelu (pdf)

Aineenopettajan koulutus, muut aineet

AO, perusharjoittelu (pdf)
AO, soveltava harjoittelu (pdf)
AO, syventävä harjoittelu (pdf)

HUOM! Jos käsityönopettajaksi ja kotitalousopettajiksi opiskelevat löytävät harjoittelujaan koskevan materiaalin ko. harjoittelujen sivuilta:
Kotitalousopettajat
Käsityönopettajat