Opettajankoulutuslaitos Kansainväliset asiat Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Laatu ja kehittäminen Esitteet Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Laatu ja kehittäminen

PISA-tuloksia

Mikä PISA?
PISA-tutkimusohjelma selvittää kolmen vuoden välein 15-vuotiaiden nuorten osaamista lukutaidon, matematiikan ja luonnontieteiden sisältöalueilla. Tutkimuksen painoalueet vaihtelevat tutkimuskerroittain: lukutaito (2000), matematiikka (2003), luonnontieteet (2006), lukutaito (2009). Vuoden 2012 PISA-tutkimuksen painoalueena oli jälleen matematiikka.

PISA-tuloksia
Uusimaat tulokset osoittivat, että suomalaisnuorten matematiikan osaaminen on laskenut merkittävästi vuoden 2003 tasosta. Myös lukutaito ja luonnontieteiden osaaminen on heikentynyt. Tutkimuksen toteutti Suomessa Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos. Vuoden 2012 tutkimukseen osallistui 65 maata/aluetta, joista 34 oli OECD-maita. Tulokset julkistettiin 3.12.2013.

Lähde ja lisätietoja
Opetus-ja kulttuuriministeriön www-sivut