Opettajankoulutuslaitos Kansainväliset asiat Yhteiskunnallinen vuorovaikutus Laatu ja kehittäminen Esitteet Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Laatu ja kehittäminen

Kehittämiskohteet


Suomalainen opettajankoulutus - erityisesti varhaiskasvatus ja perusopetus - on arvioitu kansainvälisesti erittäin korkeatasoiseksi. Useimpiin opettajankoulutuslaitoksen koulutusohjelmiin opiskelijat valitaan hyvin suuresta hakijamäärästä. Korkean laadun säilyttäminen ja edelleen kehittäminen ovat opettajankoulutuslaitoksen erityisiä haasteita.
Opettajankoulutuslaitos pyrkii jatkuvasti kehittymään muun muassa seuraavilla aloilla:

  • Erilaisten oppimisympäristöjen kehittäminen ja tutkiminen.
  • Oppilaiden kokonaisvaltaisen kasvun tutkiminen monitieteisten projektien avulla.
  • Monikulttuurisuuskasvatuksen tutkimus ja opetus.
  • Monitieteiset näkökulmat kestävän kehityksen kasvatukseen
  • Kodin arkeen liittyvä tutkimus
  • Moniulotteiseen käsityökulttuuriin liittyvä tutkimus

  Kansainvälistä verkottumista vahvistetaan niin opiskelun, opetuksen kuin tutkimuksenkin saralla. Tulevaisuuden toimenpiteitä ovat muun muassa kansainvälisten maisteriohjelmien käynnistäminen ja englanninkielisen opetuksen kehittäminen.

  Opettajankoulutuslaitos valvoo laatuaan tiedekunnan ohjeiden mukaisesti.