Aineenopettajan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kotitaloustieteen koulutus Käsityötieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Esittely

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma antaa opiskelijalle valmiuden toimia varhaiskasvatuksen erityisasiantuntijana erilaisissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tutkimus-, suunnittelu-, kehittämis- ja hallintotehtävissä. Ohjelma rakentuu joko kasvatustieteen kandidaatin tai muulle vähintään alemmalle korkeakoulututkinnolle (ei ammattikorkeakoulututkinto) opiskelijan taustatutkinnosta riippuen.

Opintojen aikana opiskelija syventää taitojaan toimia varhaiskasvatuksen aktiivisena vaikuttajana ja asiantuntijana yhteiskunnassa sekä parantaa valmiuksiaan osallistua kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Lisäksi opiskelija hankkii valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin ja itsenäiseen tutkimustiedon tuottamiseen, soveltamiseen sekä tieteelliseen viestintään.

Varhaiskasvatuksen koulutuksessa on 1.8.2010 alkaen mahdollisuus suorittaa opettajan pedagogiset opinnot (60 op) osana kasvatustieteen maisterin tutkintoa. Yhtenä edellytyksenä opettajan kelpoisuuteen on 60 op laajuinen opettajan pedagogisten opintojen kokonaisuus. Opintojen suorittaminen antaa laaja-alaisen pedagogisen pätevyyden eri koulutusasteille. Opettajakelpoisuuden edellytyksenä on myös maisterin tutkinto. Eri koulutusasteilla aineenhallinnan vaatimus sekä muut opettajan kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat. Lisätietoa kelpoisuuksista käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sivuilla.

Lisätietoa opettajan pedagogisten suorittamisesta maisterivaiheessa löydät kohdasta ”Opiskelu koulutuksessa”.

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma ei tuota lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Valinnat. Lisätietoa opiskelijavalinnan hakukiintiöistä ja muista valintaan liittyvistä asioista löydät Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan www-sivuilta.Kuva: Veikko Somerpuro