Aineenopettajan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kotitaloustieteen koulutus Käsityötieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Luokanopettajan koulutus

Opiskelu koulutuksessa


Luokanopettajan koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja kasvatustieteen maisterin (120 op) tutkinnot, joiden suorittaminen kokonaisuudessaan kestää noin viisi vuotta. Pääaineopintoihin sisältyy 60 opintopisteen opettajan pedagogiset opinnot. Pääaineopintojen lisäksi tutkintoon sisältyy oppiaineiden opettamiseen ja oppimiseen liittyviä ainedidaktisia opintoja, ohjattua opetusharjoittelua, sivuaineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Ainedidaktiset opinnot on luokanopettajan kelpoisuuteen edellytettävä sivuaine, jossa perehdytään perusopetuksen oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opettamiseen ja oppimiseen suomalaisessa koulussa. Sivuaineopintoja on mahdollisuus suorittaa oman laitoksen tai yliopiston muiden tiedekuntien oppiaineissa sekä muissa yliopistoissa.

Opetus Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutuksessa on tutkimusperusteista. Opiskelu on vuorovaikutteista sisältäen luentoja, ryhmäopiskelua ja projekteja sekä opetusharjoittelua yliopiston harjoittelukoulussa ja kenttäkouluissa.

Luokanopettajan koulutuksen tutkintorakenteet löydät käyttäytymistieteellisen tiedekkunnan sivuilta.

Koulutuksen tarkemmat tutkintovaatimukset (sis. kurssien tavoitteet, oppimateriaalin ja kirjallisuuden) ja opetustiedot ovat WebOodissa(ei vaadi kirjautumista).

Opinto-oppaat » Käyttäytymistieteellinen tiedekunta » opettajankoulutuslaitos » Luokanopettajan koulutus