Aineenopettajan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kotitaloustieteen koulutus Käsityötieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Käsityötieteen ja käsityönopettajan koulutukset

Opiskelu koulutuksissa

Käsityönopettajan koulutus

Käsityönopettajan koulutuksessa voi pääaineeksi valita joko käsityötieteen tai kasvatustieteen.  Käsityötieteen opinnot sisältävät opetettavan aineen, tekstiilityön, opinnot 120 op. Kasvatustieteen opinnot sisältävät opettajakelpoisuuteen edellytettävät opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Jatko-opintokelpoisuus saavutetaan pääaineen mukaan joko käsityötieteessä tai kasvatustieteessä.

Käsityönopettajan koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 op) ja kasvatustieteen maisterin tutkinto (120 op). Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon voi suorittaa noin kolmessa vuodessa. Tutkinto ei anna sellaisenaan aineenopettajan kelpoisuutta. Kasvatustieteen maisterin tutkinto, jonka suorittaminen kestää kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen vielä noin kaksi vuotta, antaa sivuainevalinnoista riippuen joko yhden tai kahden opetettavan aineen opettajan kelpoisuuden.

Käsityötieteen koulutus
Käsityötieteen koulutuksessa suoritetaan kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 op) ja kasvatustieteen maisterin tutkinto (120 op). Nämä tutkinnot eivät anna käsityönopettajan kelpoisuutta. Käsityötieteen koulutukseen haetaan erikseen ja koulutukseen otetaan vuosittain enintään kolme opiskelijaa.

Koulutuksien tutkintorakenteet:

Käsityönopettajan koulutus käsityötiede tai kasvatustiede pääaineena,
KK-tutkinto ja KM-tutkinto

Koulutuksien tarkemmat tutkintovaatimukset ovat WebOodissa www.helsinki.fi/weboodi


Käsityötieteen opiskelu sivuaineena/erillisinä opintoina:
Hakuohjeet