Aineenopettajan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kotitaloustieteen koulutus Käsityötieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset

Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Erityispedagogiikan koulutus

Opiskelu koulutuksessa

Erityispedagogiikka pääaineena
Koulutuksessa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot pääaineena erityispedagogiikka. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa valmiuden tieteelliseen jatkokoulutukseen erityispedagogiikassa. Erityispedagogiikan koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: asiantuntijuus ja erityisopettajuus. Erityisopettajan suuntautumiseen haetaan vasta sitten kun opiskelija on päässyt erityispedagogiikan koulutukseen.

Tiedot lukuvuoden 2013-2014 opetuksesta löytyvät weboodista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa.


Erilliset erityisopettajan opinnot
Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot järjestetään siten, että ne voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Syyslukukausi 2.9.–15.12.2013
Syyslukukaudella opetus järjestetään neljänä lähiopetusviikkona, jotka ovat seuraavasti:

    • Lähiopetusviikko: vko 36 2.-6.9.2013
  • Lähiopetusviikko: vko 37 9.-13.9.2013 
  • Lähiopetusviikkoa: vko 41 7.-11.10.2013 
  • Lähiopetusviikko: vko 50 9.-13.12.2013

    HUOM! Lähiopetusviikoilla opetusta on ma-pe klo 8-18
Eo 2.2.1 Opetusharjoittelu I (69447) sijoittuu viikoille 46–48 (11.–29.11.2013) ja sen voi suorittaa omassa työpaikassaan. Mikäli tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, osastomme järjestää tarvittaessa opetusharjoittelun johonkin kenttäkouluun/-päiväkotiin tai Viikin normaalikouluun. Tällöin opiskelijan on kuitenkin oltava vapaalla omasta perustehtävästään.

Kevätlukukausi 7.1.–14.2.2014

Kaikille ryhmille on läsnäoloa edellyttävää kokopäiväopetusta. Kaikkien opiskelijoiden tulee olla virkavapaalla työstään ja opiskella päätoimisesti.

Eo 2.2.2 Opetusharjoittelu II (69448) sijoittuu viikoille 11–13 (10.–28.3.2014). Osastomme järjestää harjoittelupaikat.

Kelpoisuudet määräytyvät suoritetun perustutkinnon ja muun opettajakelpoisuuden mukaan. Valinnoista löydät tietoa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Lukuvuoden 2013-2014 opetusohjelma löytyy WebOodista 13.6.2013 alkaen. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa 7.8.2013 alkaen.

Tiedotustilaisuuden PowerPointit

Erityispedagogiikan täydentävät aineopinnot


Erityispedagogiikka sivuaineena/ erilliset opinnot
Haku erityispedagogiikan sivuaineopintoihin ja erilisiin opintoihin päättyy keskiviikkona 30.4.2014. Opintoihin haetaan e-lomakkeella. Alkukuulustelu järjestetään maanantaina 12.5.2014 klo 14-17. Lisätietoa valintaesitteestä.

Valintaesite 2014

Tiedot lukuvuoden 2013-2014 opetuksesta löytyvät weboodista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa.

Tutkintorakenteet
Erityispedagogiikka pääaineena (pdf)
Erityispedagogiikka sivuaineena (pdf)
Erilliset erityisopettajan opinnot (pdf)
Täydentävät aineopinnot (pdf)

Tutkintovaatimukset
Erityispedagogiikka pääaineena (pdf)
Erityispedagogiikka sivuaineena (pdf)
Erilliset erityisopettajan opinnot (pdf)

Opinto-opas:
Opintojen tarkemmat opetustiedot ovat WebOodissa kohdassa Opinto-oppaat.