Aineenopettajan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kotitaloustieteen koulutus Käsityötieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Erityispedagogiikan koulutus

Opiskelu koulutuksessa

Erityispedagogiikka pääaineena
Koulutuksessa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot pääaineena erityispedagogiikka. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa valmiuden tieteelliseen jatkokoulutukseen erityispedagogiikassa. Erityispedagogiikan koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: asiantuntijuus ja erityisopettajuus. Erityisopettajan suuntautumiseen haetaan vasta sitten kun opiskelija on päässyt erityispedagogiikan koulutukseen.

Tiedot lukuvuoden 2015-2016 opetuksesta löytyvät weboodista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa.

Erilliset erityisopettajan opinnot
Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot järjestetään siten, että ne voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Syyslukukausi 2016
Syyslukukaudella opetus järjestetään seuraavasti:

  • vko 38: 19.9.–23.9.2016: opetusta noin 28 tuntia
    • vko 41: 10.10.–14.10.2016: opetusta noin 38 tuntia (sis. omatoimisen ryhmätyöskentelyn noin 6 tuntia)
  • vko 45: 7.11.–11.11.2016: opetusta noin 40 tuntia
  • vko 50: 12.12.–16.12.2016: opetusta noin 34 tuntia (sis. omatoimisen ryhmätyöskentelyn noin 12 tuntia)


Kevätlukukausi 2017

  • vko 9: 27.2.–3.3.2017: opetusta noin 6 tuntia iltapäiväaikoina, jotta mahdollista olla päivän töissä
  • vko 11: 13.3.–17.3.2017: opetusta noin 24 tuntia (sis. omatoimisen ryhmätyöskentelyn noin 8 tuntia)


Erillisten erityisopettajan opintoja suorittavien opetusharjoittelu:

  • vkot 2–7: 9.1.–17.2.2017
  • vko 4: 23.1.–27.1.2017: Harjoittelun ryhmäohjausta 2 tuntia johonkin iltapäiväaikaan, jotta harjoittelusta on mahdollista tulla paikan päälle yliopistolle.

Lukuvuoden 2016–2017 opetusohjelma ilmestyy heinäkuun alkuun mennessä WebOodiin www.helsinki.fi/weboodi (Hae kurssit opinto-oppaasta -> Käyttäytymistieteellinen tiedekunta -> Opettajankoulutuslaitos -> Erityispedagogiikan koulutus -> Erilliset erityisopettajan opinnot, 2016–2017). Huom! Opetustietojen selaamiseen ei tarvitse yliopiston käyttölupaa. Opintoihin ilmoittautumiseen se tarvitaan. Jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava erikseen.

Kelpoisuudet määräytyvät suoritetun perustutkinnon ja muun opettajakelpoisuuden mukaan. Valinnoista löydät tietoa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Tiedotustilaisuuden 7.6.2016 PowerPointit

Erilliset erityisopettajan opinnot 2016-2017

Erityispedagogiikan täydentävät aineopinnot

Erityispedagogiikka sivuaineena / erilliset opinnot

Haku erityispedagogiikan sivuaineopintoihin (sis. JOO) päättyy perjantaina 29.4.2016. Sivuaineoikeutta ja JOO-oikeutta haetaan e-lomakkeella. HUOM! Erillisten opintojen suoritusoikeutta EI VOI hakea keväällä 2016 (vararehtorin päätös 12/2015).

Alkukuulustelu järjestetään keskiviikkona 11.5.2016 klo 14-17. Lisätietoa valintaesitteestä.

Tiedot lukuvuoden 2016-2017 opetuksesta päivitetään WebOodiin kevään lopuksi. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa.

Tutkintovaatimukset
2012-2016
Erityispedagogiikka pääaineena 2012-2016 (pdf)
Erityispedagogiikka sivuaineena 2012-2016 (pdf)
Erilliset erityisopettajan opinnot 2012-2016 (pdf)
Erityispedagogiikan täydentävät aineopinnot 2012-2016 (pdf)

2016-2021
Erityispedagogiikka pääaineena 2016-2021 (pdf)
Erityispedagogiikka sivuaineena 2016-2021 (pdf)
Erilliset erityisopettajan opinnot 2016-2021 (pdf)
Erityispedagogiikan täydentävät aineopinnot 2016-2021 (pdf)

Opinto-opas:
Opintojen tarkemmat opetustiedot ovat WebOodissa kohdassa Opinto-oppaat.