Aineenopettajan koulutus Erityispedagogiikan koulutus Kotitaloustieteen koulutus Käsityötieteen koulutus Luokanopettajan koulutus Varhaiskasvatuksen koulutus Yhteystiedot

Opettajankoulutuslaitos
Siltavuorenpenger 5 (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

Kotitalous- ja käsityötieteiden
koulutukset
sekä Varhaiskasvatuksen koulutus
Siltavuorenpenger 10 (PL 8)
00014 Helsingin yliopisto

Koulutuksen arviointikeskus
Siltavuorenpenger 3 A (PL 9)
00014 Helsingin yliopisto

puh. 0294 1911 (vaihde)
fax 02941 29611

Alma-intranet

Erityispedagogiikan koulutus

Opiskelu koulutuksessa

Erityispedagogiikka pääaineena
Koulutuksessa voi suorittaa kasvatustieteen kandidaatin (180 op) ja maisterin (120 op) tutkinnot pääaineena erityispedagogiikka. Kasvatustieteen maisterin tutkinto antaa valmiuden tieteelliseen jatkokoulutukseen erityispedagogiikassa. Erityispedagogiikan koulutuksessa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: asiantuntijuus ja erityisopettajuus. Erityisopettajan suuntautumiseen haetaan vasta sitten kun opiskelija on päässyt erityispedagogiikan koulutukseen.

Tiedot lukuvuoden 2014-2015 opetuksesta löytyvät weboodista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa.


Erilliset erityisopettajan opinnot
Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opinnot järjestetään siten, että ne voi suorittaa yhden lukuvuoden aikana.

Syyslukukausi 2.9.–15.12.2014
Syyslukukaudella opetus järjestetään kolmena lähiopetusviikkona, jotka ovat seuraavasti:

    • Lähiopetusviikko: vko 38 15.–19.9.2014 (opetusta ma–pe välillä klo 8–18)
  • Lähiopetusviikko: vko 39 22. – 26.9.2014 (opetusta ma–pe välillä klo 8–18) 
  • Lähiopetusviikko: vko 50 8. – 11.12.2014 (opetusta ma–to välillä klo 10–16)

Eo 2.2.1 Opetusharjoittelu I (69447) sijoittuu viikoille 46–48 (10.–28.11.2014) ja sen voi suorittaa omassa työpaikassaan, mutta ei omassa luokassaan/ryhmässään. Mikäli tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, osastomme järjestää tarvittaessa opetusharjoittelun johonkin kenttäkouluun/-päiväkotiin tai Viikin normaalikouluun. Opiskelijan on kuitenkin oltava vapaalla omasta perustehtävästään riippumatta siitä missä harjoittelu suoritetaan.

Kevätlukukausi 7.1.–13.2.2015.

Kaikille ryhmille on läsnäoloa edellyttävää kokopäiväopetusta. Kaikkien opiskelijoiden tulee olla virkavapaalla työstään ja opiskella päätoimisesti.

Eo 2.2.2 Opetusharjoittelu II (69448) sijoittuu viikoille 11–13 (9.–27.3.2015). Osastomme järjestää harjoittelupaikat.

Kelpoisuudet määräytyvät suoritetun perustutkinnon ja muun opettajakelpoisuuden mukaan. Valinnoista löydät tietoa käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sivuilta.

Lukuvuoden 2014-2015 opetusohjelma löytyy WebOodista 6.6.2014 alkaen. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa 6.8.2014 alkaen.

Tiedotustilaisuuden 9.6.2015 PowerPointit

Erityispedagogiikan täydentävät aineopinnot

Erityispedagogiikka sivuaineena/ erilliset opinnot
Haku erityispedagogiikan sivuaineopintoihin ja erillisiin opintoihin päättyy torstaina 30.4.2015. Sivuaineopintoihin haetaan opettajankoulutuslaitoksen sivuainehaussa WebOodissa koodilla 601010. Erillistä opintojen suoritusoikeutta (sis. JOO) haetaan e-lomakkeella.

Alkukuulustelu järjestetään maanantaina 11.5.2015 klo 14-17. Lisätietoa valintaesitteestä.

Valintaesite 2015

Tiedot lukuvuoden 2014-2015 opetuksesta löytyvät weboodista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa.

Tutkintorakenteet
Erityispedagogiikka pääaineena (pdf)
Erityispedagogiikka sivuaineena (pdf)
Erilliset erityisopettajan opinnot (pdf)

Tutkintovaatimukset
Erityispedagogiikka pääaineena (pdf)
Erityispedagogiikka sivuaineena (pdf)
Erilliset erityisopettajan opinnot (pdf)
Erityispedagogiikan täydentävät aineopinnot (pdf)

Opinto-opas:
Opintojen tarkemmat opetustiedot ovat WebOodissa kohdassa Opinto-oppaat.