Alumnitoiminta

Yhteystiedot

Tiedekunnan alumnitoiminnan
sähköpostiosoite on
oik-alumni[at]helsinki.fi


Lahjoita kursskirja

Dekaanin tervehdys

kimmo_nuotio

Arvoisa alumni, hyvä kollega!

Liian pitkään ajateltiin, että yliopisto on tehtävänsä tehnyt, kun vastavalmistunut juristi sulkee Porthanian oven takanaan. Tämä käsitys on muuttunut: yhteydenpito on osoittautunut puolin ja toisin hyödylliseksi ja jopa välttämättömäksi.

Alumnitoiminta kuuluu nykyään yliopiston varsinaisiin tehtäviin, ja siinä on kyse yliopiston ja lakimieskunnan vuorovaikutuksen ja yhteyden vaalimisesta. Yliopisto ei voi eristäytyä yhteiskunnasta eikä sulkea silmiään siltä todellisuudelta, johon opiskelijoita koulutetaan ja jossa juristikunta työskentelee.

Tiedekunnasta valmistuneita juristeja palvelee yhteiskuntaa mitä moninaisimmissa tehtävissä. Juristeilla on merkittävä asema sekä yksityisen että julkisen sektorin toiminnassa. Yhä useampi toimii kansainvälisissä tehtävissä tai muuten ulkomailla. Yliopiston ja työelämän muutosten mukana alumniyhteisökin laajenee ja kansainvälistyy. Juristien kesken on paljon puhuttavaa ja jaettavaa. Siihen tarjoutuu liian harvoin luontevia tilaisuuksia. Yliopisto on luonteva paikka erilaisille jännittäville kohtaamisille, mielenkiintoisilla ihmisillä ja näkemyksillä höystettynä.

Esimerkiksi elinikäinen oppiminen edellyttää, että yliopisto tuntee vastuuta ja osoittaa kiinnostusta olla mukana juristien ammattitoiminnassa eri tavoin senkin jälkeen, kun aikanaan tavoitteena ollut tutkinto on tullut suoritetuksi. Vastaavasti työelämän kasvaneet osaamisvaatimukset tuovat lakimiehiä takaisin yliopistolle jatko-opintoihin ja täydennyskoulutustilaisuuksiin. Erilaisista ajankohtaisista kysymyksistä on hyödyllistä vaihtaa ajatuksia myös ilman tällaisia nimenomaisia tavoitteita.

Tiedekunta joutuu jatkuvasti linjaamaan toimintaansa kysymyksissä, jotka tavalla tai toisella koskettavat myös juristien tiedon tarpeita. Käytännön juristeja tarvitaan mukaan
tiedekunnan toimintaan vaikkapa käytännön kurssin ohjaajana tai tohtorikoulutettavan mentorina. Keksi Sinä, mihin Sinä tarvitset yliopistoa ja mitä odotat vanhalta yliopistoltasi! Kerro myös, jos mieleesi tulee, mihin itse olisi valmis yliopistosi hyväksi.

Yliopisto on yhä riippuvaisempi yhteiskunnan tuesta sekä henkisessä että aineellisessa mielessä. Lahjoitusvaroin ylläpidetään professuureja tutkimuksen ja opetuksen hyväksi. Vielä paljon tärkeämpää on se henkinen yhteys, jota alumnitoiminnalla vaalitaan. Yliopistoyhteydellä on tärkeä merkitys juristien ammatillisen identiteetin vaalijana ja kirkastajana.

Kansainväliset esimerkit osoittavat, että alumnitoiminta voi olla paitsi ammatillisesti palkitsevaa myös hauskaa!

Alumnitoiminta on vasta alkuvaiheessa. Alumnitoiminnan sisältöön voivat alumnit mitä suurimmassa määrin itse vaikuttaa. Esimerkiksi tutkimusyksiköiden ja tutkimuksen huippuyksiköiden toimintaan voidaan päästä tutustumaan, jos tätä toivotaan.

Tervetuloa mukaan tiedekunnan alumnitoimintaan!

Kimmo Nuotio
dekaani