Tieteelliset tapahtumat Tutkimustoiminta

Yhteystiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta
PL 4
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 3

Puh. 02941 911 (vaihde)

Sähköpostiosoite:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi

Palaute verkkosivuista:
oik-www-palaute[at]helsinki.fi

Seminaari sosiaalisista ihmisoikeuksista

Kuva


Oikeustieteellinen tiedekunta järjesti 9.2.2011 kansainvälisen seminaarin sosiaalisista ihmisoikeuksista Euroopassa. Aihetta lähestyttiin monipuolisesti mm. työn, asumisen ja koulutuksen kannalta. Seminaarissa puhuneet asiantuntijat edustivat valtiovaltaa, kansainvälisiä ja suomalaisia järjestöjä sekä oikeustieteellisen tiedekunnan opettajakuntaa.

Useissa puheenvuoroissa painotettiin valtion vastuuta kansalaistensa sosiaalisten perusoikeuksien turvaajana. Tätä mieltä oli mm. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean pääsihteeri Regis Brillat puheenvuorossaan. Henrik Kristensen puolestaan muistutti, että poliittisten päättäjien ei tule unohtaa pyrkimystä saavuttaa täystyöllisyys. Martti Lujanen kiinnitti puheenvuorossaan huomiota ongelmiin, joita on ilmennyt sellaisissa valtioissa, joissa on uskottu pelkästään markkinavoimien hoitavan asiat kuntoon.

Euroopan unionin sosiaalipolittiikka määrittelee, että henkilön kuukausittainen sosiaalinen tulo täytyy olla vähintään 40 % maan nettomääräisestä keskitulosta kaikissa olosuhteissa. Nykyisin, totesi Suomen tilanteesta puhunut professori Matti Mikkola, jää Suomen sosiaaliturva useimmissa tapauksissa tämän alle.

Lista tilaisuudessa puhuneista asiantuntijoista ja heidän aiheensa on oheisessa ohjelmassa.