Tieteelliset tapahtumat Tutkimustoiminta

Yhteystiedot

Oikeustieteellinen tiedekunta
PL 4
00014 Helsingin yliopisto
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 3

Puh. 02941 911 (vaihde)

Sähköpostiosoite:
oik-tiedekunta[at]helsinki.fi

Palaute verkkosivuista:
oik-www-palaute[at]helsinki.fi

Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemian oikeustieteen instituutti vieraili Helsingissä

Suomen ja Kiinan oikeustieteilijöiden kesken on virinnyt kahdenvälistä tutkimusyhteistyötä oikeusvertailun saralla. Ensimmäinen kiinalais-suomalainen seminaari järjestettiin Pekingissä lokakuussa 2009. Silloin sovittiin, että seminaareja pyrittäisiin jatkossa järjestämään vuosittain. Kiinalaisella osapuolella, joka on samalla Kiinan valtionjohdon ajatushautomo oikeudellisissa kysymyksissä, on kiinnostusta suomalaiseen tapaa ajatella oikeudesta. Alun perin kahdenvälinen suhde on ollut Suomen Akatemian ja Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemian välinen, mutta koska Suomessa SA on ainoastaan rahoitusorganisaatio, se tarvitsee avukseen käytännön toiminnassa oikeustieteellisiä tiedekuntia ja alan tutkimuslaitoksia.

Syyskuussa 2010 oli Suomen vuoro isännöidä seminaari. Oikeustieteelliset tiedekunnan isännöivät vieraita yhdessä, vaikka tilaisuus pidettiinkin Helsingissä. Tällä kertaa aiheeksi oli valittu kiinalaisen ja suomalaisen oikeusvaltiokäsityksen keskinäinen vertailu. Aihetta lähestyttiin monipuolisesti. Mukana oli valtiosääntöopin ohella oikeushistoriallista ja oikeusfilosofistakin tarkastelua. Aineellisen oikeuden alueella aiheet liikkuivat hallinto-oikeuden oikeussuojasta prosessioikeuteen ja rikosoikeuteen.

Avausistunnossa puheenvuoron käyttivät muun muassa Suomen Akatemian pääjohtaja Markku Mattila ja oikeusministeriön kansliapäällikkö Tiina Astola sekä kiinalaisen delegaation johtaja professori Li Lin, joka on Kiinan yhteiskuntatieteiden tiedeakatemian oikeustieteen instituutin johtaja. Istunnoissa kuultiin johtavien kotimaisten tutkijoiden esityksiä, esimerkkeinä professorit Olli Mäenpää, Kaarlo Tuori ja Markku Suksi, joista viime mainittu käsitteli esityksessään muun muassa Hong Kongin asemaa oikeusvertailevasti. Aiheista esillä olivat esimerkiksi lakien perustuslainmukaisuuden valvonta ja oikeuksien toteuttaminen.

Kiinalaiset saivat vierailun yhteydessä rautaisannoksen suomalaisesta oikeudellisesta ajattelutavasta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja professori Tapio Lappi-Seppälä esitteli suomalaista kriminaalipolitiikkaa. Vierailut suuntautuivat Valtakunnansyyttäjänvirastoon, korkeimpiin oikeuksiin sekä eduskunnassa perustuslakivaliokuntaan, jonka puheenjohtajaa kansanedustaja Kimmo Sasia vieraat tarkkaan tenttasivat valiokunnan harjoittamasta perustuslainmukaisuuden ennakkovalvonnasta. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin esitteli puolestaan heidän rooliaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonnassa. Näin vieraat saattoivat todeta teorian ja käytännön Suomessa istuvan kohtalaisen hyvin yhteen. Kaikesta päättäen vieraat olivat näkemäänsä tyytyväisiä ja vakuuttivat saaneensa matkalta paljon vaikutteita ja ajateltavaa.

Selvästi suurimman yllätyksen vieraisiin teki kuitenkin se, että korkeimman oikeuden presidentti olikin nainen. Tuon naisen arvovalta ja osaaminen tekivät vieraisiin suuren vaikutuksen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa presidentti Pekka Hallberg puolestaan otti kiinalaiset vastaan kiinankielisin tervehdyksin ja jakoi heille kiinankielistä kirjaansa seminaarin teemasta. Tätä kiinalaiset tuntuivat pitävän mitä luonnollisimpana asiana.


Kuva

Professori Johanna Niemi esitelmöi prosessilainsäädännön uudistuksista. Eturivissä vasemmalta: professori Markku Suksi Åbo Akademista, delegaation johtaja professori Li Lin, professori Seppo Villa Helsingin yliopistosta, professori Xu Bing, Global Law Review'n päätoimittaja, yliopistonlehtori Sakari Melander Helsingin yliopistosta.


Kuva

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa presidentti Pekka Hallbergin vieraana, kahvipöydässä vasemmalta instituutin johtaja professori Li Lin ja varajohtaja professori Feng Jun.


Kuva

Kiinalaisvieraita tulkkinsa kanssa kahvipöydässä. Vasemmalta apulaisprofessori He Hairen, kansainvälisen oikeuden yksikön apulaisjohtaja Huawen Liu, tri Yifeng Chen Helsingin yliopistosta, englannista saapunut tulkki, professori Li Lin, professori Feng Jun ja professori Xu Bing.