Henkilökunta: Jaakko Mikkilä


Mikkilä, Jaakko
OTK
Oikeustieteen assistentti. Hoitaa esineoikeuden assistentin tehtäviä.
Vastaanotto to 12-13, huone P 480
etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Puh. 191 22060