Urheiluoikeus


Urheiluoikeudessa on kysymys oikeusjärjestyksen vaikutuksesta urheiluun. Urheiluoikeus ei ole selkeäjäsenteinen oikeudenala, vaan sen ongelmat jakautuvat pääasiallisesti perinteisten oikeudenalojen kesken.

Urheiluoikeuden yleiset periaatteet koskevat ensisijaisesti urheilun itsesääntelyä ja autonomian rajoja. Ammattimaistumisesta ja kaupallistumisesta paljolti johtuva urheilun oikeudellistuminen liittyy yhteiskunnassa yleisesti vaikuttavaan oikeudellistumiskehitykseen.

Urheilun oikeudellistuminen on myös osa oikeuden modernisaatiota. Kansanliikkeenä toimivan urheilun perusta on yhdistysautonomiassa ja ammattiurheilun liiketoiminnan oikeudellisessa sääntelyssä. Näiden sfäärien kohtaamisessa syntyy oikeudellisia ongelmia, joiden ratkaisemiseen tarvitaan useiden oikeudenalojen panosta.


Opettajat ja tutkijat

Norros, Olli, OTT. Urheiluoikeuden professori. Tutkijatohtori. Oppiaineen vastuuhenkilö. Katso yhteystiedot henkilöhakemistosta.