Kansainvälinen oikeus

Meri, kuva: Anni Tuomela


Kansainvälinen oikeus on valtioiden ja muiden kansainvälisen oikeuden subjektien välisiä suhteita laajasti sääntelevien oikeusnormien ja oikeudellisten käytäntöjen kokonaisuus. Opetus- ja tutkimuskohteena kansainvälinen oikeus jakautuu toisaalta kansainvälisiä oikeussuhteita koskeviin oikeussäännöksiin ja toisaalta taas kansainvälisen oikeuden eri osa-alueisiin. Oikeudenala jakautuu lukuisiin normatiivisiin järjestelmiin, joita ovat esimerkiksi ihmisoikeudet, vähemmistöjen suojelu, ympäristöoikeus, talousoikeus, merioikeus, humanitaarinen oikeus ja avaruusoikeus.

Opetuksen lähtökohtana on yleiskuvan muodostaminen kansainvälisen oikeuden erityisluonteesta oikeusjärjestelmänä, kansainvälisten oikeussubjektien keskinäisistä suhteista ja oikeuslähteistä. Tavoitteena on oppia ratkaisemaan kansainvälisoikeudellisia ongelmia tässä viitekehyksessä. Oppiaine tarjoaa mahdollisuuden syventää ja laajentaa opiskelunäkökulmaa sekä oikeudenalan sisällä että sitä sivuaviin tieteenaloihin.

Oikeustieteellisen tiedekunnan kansainvälisen oikeuden tutkimus on laaja-alaista. Kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia koskevien kysymysten ohella tutkimus hakee globaaleihin kysymyksiin eri oppiaineiden yhteistyötä painottavia näkökulmia.


Opettajat ja tutkijat

Koskenniemi, Martti, OTT. Kansainvälisen oikeuden professori. Työstä vapaa.
Klabbers, Jan, Dr. Kansainvälisen oikeuden professori. Työstä vapaa.
Petman, Jarna, OTT, LL.M., VTM.Kansainvälisen oikeuden dosentti. Kansainvälisen oikeuden yliopistonlehtori. Hoitaa Koskenniemen tehtäviä. Oppiaineen vastuuhenkilö.
Kmak, Magdalena, Kansainvälisen oikeuden yliopistonlehtori. Hoitaa Klabbersin tehtäviä. 

Amorosa, Paolo
Björklund, Martin
Fichera, Massimo
García-Salmones, Mónica
Jiménez Fonseca, Manuel
Katila, Pauliina
Klabbers, Jan
Klabbers, Margareta
Kmak, Magdalena
Kari, Ville
Koskenniemi, Martti
Kremer, Jens
Lundstedt, Tero
Martineau, Anne-Charlotte
Minashvili, Ketino
Rech, Walter
Reyes Tagle, Yovana
Slotte, Pamela
Soirila, Ukri
Stoyanova, Diliana
Tallgren, Immi
Tiittala, Tuomas
Trömmer, Silke
Tuori, Taina
Wohlström, Kristian

Katso yhteystiedot Erik Castrén Instituutin verkkosivuilta