Finanssioikeus

Rahat, kuva: Anni Tuomela


Valtio ja muut julkisyhteisöt tarvitsevat varoja tehtäviensä toteuttamiseksi. Valtaosan tuloistaan ne saavat veroina. Finanssioikeuden keskeisen osan muodostavatkin veronormit, mutta finanssioikeuteen luetaan myös julkisia maksuja koskevat kysymykset sekä finanssihallinto-oikeus.

Vero-oikeus luetaan osaksi julkisoikeutta. Verotuksen pohjana ovat kuitenkin yleensä yksityisoikeudelliset olosuhteet ja toisaalta moniin yksityisoikeudellisiin järjestelyihin vaikuttavat ratkaisevasti veroseuraamukset.

Kansainvälinen vero-oikeus ei ole varsinkaan aikaisemmin ollut ylikansallista lainsäädäntöä, vaan osa kunkin valtion oikeusjärjestystä. Erityisesti EU-maiden osalta tilanne on kuitenkin muuttunut ja myös verosopimuksilla on liittymäkohtia kansainväliseen oikeuteenkin.

Finanssihallinto-oikeuden tutkimuskohteena on erityisesti valtion- ja kunnantalous. Finanssihallinto-oikeuden kysymykset koskevat julkisyhteisöjen varainkäyttöä (mm. talousarvio) ja käytön valvontaa (mm. tilintarkastus). Finanssihallinto-oikeus liittyy läheisesti valtiosääntöoikeuteen ja hallinto-oikeuteen. Julkisia hankintoja koskevien kysymysten osalta sillä on myös kiinteä yhteys kilpailulainsäädäntöön, joka taas suurelta osalta luokitellaan yksityisoikeuteen.

VEROPÄIVÄ

Perinteinen yliopiston veropäivä järjestetään perjantaina 11.12.2015 päärakennuksen pienessä juhlasalissa (Fabianinkatu 33). Lisätietoa tilaisuudesta ja aikaisemmista veropäivistä täältä.


Opettajat

Helminen, Marjaana, OTT, KTM, vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professori. Oppiaineen vastuuopettaja.
Linnakangas, Esko
, OTT, ekonomi, Finanssioikeuden professori.
Ryynänen, Olli, OTT, FT, KTM, Julkisoikeuden ruotsinkielinen professori.
Äimä, Kristiina, OTT, VT, LL.M, tutkijatohtori.
Kalima, Kai, OTT, Finanssioikeuden, erityisesti finanssihallinnon professori (emeritus).
Juusela, Janne, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Knuutinen, Reijo, OTT, TTM, vero-oikeuden dosentti.
Kontkanen, Erkki, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Mattila, Pauli K., OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Niskakangas, Heikki, OTT, KTM, Vero-oikeuden dosentti.
Ranta-Lassila, Hannele, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Räbinä, Timo, KTT, OTL, VT, Vero-oikeuden dosentti.
Viherkenttä, Timo, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Hokkanen, Marja, OTK, finanssioikeuden tohtorikoulutettava
Hellsten, Kenneth, OTM, julkisoikeuden tohtorikoulutettava.
Frände, Joakim, OTK, julkisoikeuden ruotsinkielinen assistentti.