Finanssioikeus

Rahat, kuva: Anni Tuomela


Valtio ja muut julkisyhteisöt tarvitsevat varoja tehtäviensä toteuttamiseksi. Valtaosan tuloistaan ne saavat veroina. Finanssioikeuden keskeisen osan muodostavatkin veronormit, mutta finanssioikeuteen luetaan myös julkisia maksuja koskevat kysymykset sekä finanssihallinto-oikeus.

Vero-oikeus luetaan osaksi julkisoikeutta. Verotuksen pohjana ovat kuitenkin yleensä yksityisoikeudelliset olosuhteet ja toisaalta moniin yksityisoikeudellisiin järjestelyihin vaikuttavat ratkaisevasti veroseuraamukset.

Kansainvälinen vero-oikeus ei ole varsinkaan aikaisemmin ollut ylikansallista lainsäädäntöä, vaan osa kunkin valtion oikeusjärjestystä. Erityisesti EU-maiden osalta tilanne on kuitenkin muuttunut ja myös verosopimuksilla on liittymäkohtia kansainväliseen oikeuteenkin.

Finanssihallinto-oikeuden tutkimuskohteena on erityisesti valtion- ja kunnantalous. Finanssihallinto-oikeuden kysymykset koskevat julkisyhteisöjen varainkäyttöä (mm. talousarvio) ja käytön valvontaa (mm. tilintarkastus). Finanssihallinto-oikeus liittyy läheisesti valtiosääntöoikeuteen ja hallinto-oikeuteen. Julkisia hankintoja koskevien kysymysten osalta sillä on myös kiinteä yhteys kilpailulainsäädäntöön, joka taas suurelta osalta luokitellaan yksityisoikeuteen.

VEROPÄIVÄ

HUOM! MUUTTUNUT PAIKKA:

Perinteinen yliopiston veropäivä järjestetään perjantaina 11.12.2015 Porthanian salissa PII (Yliopistonkatu 3). Lisätietoa tilaisuudesta ja aikaisemmista veropäivistä täältä.


Opettajat

Helminen, Marjaana, OTT, KTM, vertailevan vero-oikeuden Vesa Vainio -professori. Oppiaineen vastuuopettaja.
Linnakangas, Esko
, OTT, ekonomi, Finanssioikeuden professori (emeritus).
Ryynänen, Olli, OTT, FT, KTM, Julkisoikeuden ruotsinkielinen professori.
Äimä, Kristiina, OTT, VT, LL.M, tutkijatohtori.
Kalima, Kai, OTT, Finanssioikeuden, erityisesti finanssihallinnon professori (emeritus).
Juusela, Janne, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Knuutinen, Reijo, OTT, TTM, vero-oikeuden dosentti.
Kontkanen, Erkki, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Mattila, Pauli K., OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Niskakangas, Heikki, OTT, KTM, Vero-oikeuden dosentti.
Ranta-Lassila, Hannele, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Räbinä, Timo, KTT, OTL, VT, Vero-oikeuden dosentti.
Viherkenttä, Timo, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
Hokkanen, Marja, OTK, finanssioikeuden tohtorikoulutettava
Hellsten, Kenneth, OTM, julkisoikeuden tohtorikoulutettava.
Frände, Joakim, OTK, julkisoikeuden ruotsinkielinen assistentti.