Käytännön opiskeluasioita

Opiskelijoita

Opintosuoritusten työmäärän mitoittaminen

Opintosuoritusten laajuuden arvioinnin yleiset kriteerit oikeustieteellisessä tiedekunnassa:
– yksi opintopiste vastaa enintään 150 sivua luettavaa,
– yksi opintopiste vastaa 26,7 tuntia opiskelijan työtä (kaikki opiskelijan tekemä työ, mukaan lukien kontaktiopetus, kuulusteluihin valmistautuminen sekä muu itsenäinen työskentely tai ryhmätyö).

Jatkotutkintosuoritusten mitoituksessa on luonnollisesti syytä ottaa huomioon tentittävän kirjallisuuden vaativuus verrattuna perustutkintojen kirjallisuuteen.

 

Kirjallisten kuulusteluiden suorittamisesta

Lukuvuoden tenttipäivätaulukko on nähtävissä tiedekunnan verkkosivuilla. Kirjallisia kuulusteluja voi lähtökohtaisesti suorittaa kyseisten oppiaineiden tenttipäivinä mutta muinakin oikeustieteellisen tiedekunnan tenttipäivinä mikäli tämä sopii kuulustelun vastaanottavalle opettajalle.

Tenttiin ilmoittaudutaan ilmoittautumiskortilla, joita löytyy tiedekunnan kanslian aulasta. Ellei toisin ole ilmoitettu, tenttiin ilmoittautuminen on tehtävä vähintään 8 päivää ennen tenttipäivää. Postitse voi ilmoittautua lähettämällä ilmoittautumiskortin (”korttipohja” löytyy myös tiedekunnan verkkosivuilta) – tai siitä ilmenevät tiedot vapaamuotoisesti – osoitteella Oikeustieteellisen tiedekunnan kanslia, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto ja kirjekuoreen merkintä ”Ilmoittautuminen tenttiin”. Postitse ilmoittautuminen tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Yliopistolle osoitetut kirjeet saattavat viipyä matkalla kauemmin kuin muualle Helsinkiin lähetetty posti.

 

Käyttäjätunnus ja sähköpostiosoite

Kaikilla Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla, myös jatko-opiskelijoilla, on oikeus yliopiston käyttäjätunnuksiin, joilla saa käyttöoikeuden yliopiston tietojärjestelmiin, kuten atk-asemat, sähköposti ja Flamma-intranet. Yliopiston käyttäjätunnuksilla pääsee  WebOodi-järjestelmään, jossa monille kursseille ilmoittautuminen tapahtuu. WebOodissa voi myös seurata omia opintosuoritustietojaan.

Yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnukset voi aktivoida verkkotyökalulla. Työkalun käyttöön tarvitaan verkkopankkitunnus tai poliisin myöntämä sähköinen henkilökortti. Käyttöluvan aktivointi on mahdollista, kun opiskelija on merkitty läsnäolevaksi opiskelijaksi yliopiston opiskelijarekisteriin. Käyttäjätunnukset voi hakea myös tietotekniikkaosaston palvelupisteestä. Lisätietoa tunnusten hakemisesta HY:n Tietotekniikkakeskuksen verkkosivuilla.

Yliopiston käyttäjätunnuksiin liittyy sähköpostiosoite, joka on muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi. Myös niiden jatko-opiskelijoiden, jotka käyttävät jotain muuta sähköpostiosoitetta esim. työssään, on hyvä käyttää opiskeluasioissa yliopiston helsinki.fi-osoitetta. Postin luku onnistuu millä tahansa verkkoyhteydellä ja selaimella varustetulla tietokoneella osoitteessa alma.helsinki.fi valitsemalla kirjautumisen jälkeen ”Sähköpostisi”-linkki.

Ongelmatapauksissa voi ottaa yhteyttä HY:n tietotekniikkapalveluiden Helpdeskiin.


Voit ilmoittautua tiedekunnan jatko-opiskelijoiden sähköpostilistalle lähettämällä osoitteeseen majordomo ( at) helsinki.fi seuraavan viestin: subscribe oik-jatko-opiskelijat oma.nimi@helsinki.fi (tai muu käyttämäsi osoite). Lisätietoja saa jatkokoulutussuunnittelijalta.

 

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi

Jatkotutkintoa suorittavan opiskelijan, joka aikoo osallistua opetukseen tai kuulusteluihin, on oltava läsnäolevana yliopiston kirjoissa. Opiskelija, joka ei aio osallistua opetukseen tai kuulusteluihin, voi ilmoittautua poissaolevaksi. Läsnä- tai poissaoloilmoitus on tehtävä vuosittain ajalla 1.5.–31.8. Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaminen on vapaaehtoista jatko-opiskelijoille.

Lukuvuosi-ilmoittautumisen voi tehdä WebOodi-järjestelmässä (tarvitaan yliopiston mikroverkon käyttölupa). Ilmoittautumisen voi tehdä myös yliopiston Opiskelijaneuvontaan.

Jos jatko-opiskelija haluaa liittyä ylioppilaskunnan jäseneksi, tulee lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdä kuten perustutkinto-opiskelija. Tarkemmin: Lukuvuosi-ilmoittautuminen yliopistolle.

 

Uudelleenkirjoittautuminen 

Jatko-opiskelija, joka ei ilmoittaudu yliopistolle läsnä- tai poissaolevaksi 31.8. mennessä, menettää opiskeluoikeutensa (Yliopistolaki 18 c § (30.7.2004/715) ja Rehtorin päätös 12/2008). Jos ilmoittautumisen laiminlyötyä ilmoittautuu läsnä- tai poissaolevaksi saman lukuvuoden aikana 31.7. mennessä, tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamiseen riittää, että maksaa uudelleenkirjoittautumismaksun (35 euroa) ja esittää kuitin maksusta opiskelijaneuvonnan palvelupisteessä.

Jos kirjoittautuu yliopistolle uudelleen vasta unohdusta seuraavana lukuvuotena tai myöhemmin, opiskelijan on ensin haettava tutkinnonsuoritusoikeuden palauttamista tiedekunnalta ja sen jälkeen maksettava tutkinnonsuoritusoikeuskohtainen uudelleenkirjoittautumismaksu.

Lomake, jolla opinto-oikeuden palautusta haetaan: Hakemus jatko-opiskeluoikeuden palauttamiseksi

 

Valmistuminen

Todistuksen suoritetusta oikeustieteen lisensiaatin tai tohtorin tutkinnosta voi saada tiedekunnan publiikissa eli todistustenjakotilaisuudessa, joita järjestetään erikseen ilmoitettuina päivinä. Publiikkiin ilmoittautumisen määräaika on tavallisesti viimeistään 16 päivää ennen publiikkia. Mikäli väitöskirjan/lisensiaatintutkimuksen hyväksymistä koskeva asia on esillä tiedekuntaneuvostossa vasta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen, tulee publiikkiin kuitenkin ilmoittautua määräajassa ehdollisesti.

Publiikkien ajankohdat sekä tarkempia tietoja publiikkiin ilmoittautumisesta löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta. Ilmoittautumislomake löytyy tiedekunnan verkkosivuilta.

Ilmoittautumislomake löytyy tiedekunnan verkkosivuilta: Ilmoittautumislomake / Anmälan

Publiikissa on oltava läsnä henkilökohtaisesti. Ylivoimaisen esteen sattuessa todistuksen toimittamisesta on sovittava publiikkiin ilmoittauduttaessa. Tilaisuuteen pukeudutaan juhlavasti.

 

Opintoneuvonta

Neuvontaa jatkokoulutusasioissa antaa tiedekunnan jatkokoulutussuunnittelija Jutta Kajander. Vastaanottoajat tiistaina ja torstaina 9.00–11.30 tai sopimuksen mukaan, huone P371 (Porthania, 3.krs), puh 191 24367, sähköposti oik-jatkokoulutus(at)helsinki.fi.

Tiedekunnan tasolla jatkokoulutuksen suunnittelusta, organisoinnista sekä tarpeellisesta ohjeistamisesta vastaavat osaltaan tiedekunnan tutkimus- ja tutkijankoulutustoimikunta sekä oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmä. Tutkimus- ja tutkijankoulutustoimikunnan puheenjohtajana ja oikeustieteen tohtoriohjelman johtajana toimii tiedekunnan tutkimuksesta vastaava varadekaani yliopistonlehtori, dosentti Ari Hirvonen.

Tutkimus- ja tutkijankoulutustoimikunnan tehtävänä on toimia tiedekunnan tiede- ja tutkimuspolitiikkaan kuuluvien asioiden sekä tutkijankoulutukseen liittyvien yleisten asioiden valmistelijana. Sen tehtävänä on kehittää ja tukea tiedekunnan tutkimustoimintaa, valmistella tutkimuksen painoaloja, kehittää tiedekunnan omaa tutkijankoulutusta, toimia yhteistyössä Helsingin yliopiston Humanistis-yhteiskuntatieteellisen sekä muiden tutkijakoulujen sekä näihin kuuluvien tohtoriohjelmien kanssa sekä huolehtia kansainvälisestä tutkimus- ja tutkijankoulutusyhteistyöstä. Toimikunta kehittää jatkotutkintojen sisältöä, vastaa jatkotutkinnon suorittamista koskevien pysyväismääräysten ajantasaisuudesta sekä huolehtii jatkotutkintoihin liittyvän työnohjauksen toimivuudesta. Toimikunta toimii tutkijankoulutusasioissa yhteistyössä oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmän kanssa.

Rehtorin päätöksen mukaisesti tohtoriohjelman johtoryhmän tehtävänä on 1) käsitellä tohtoriohjelmaan hakevien tutkinnonsuoritusoikeuden hakijoiden hakemukset, järjestää tarvittaessa hakijoiden valintakoe ja haastattelu sekä tehdä tiedekunnalle tai tiedekunnille ehdotus valittavista hakijoista perusteluineen; 2) suunnitella tohtoriohjelman koulutus ja kehittää sitä; 3) päättää verkostoituneen tohtoriohjelman yhteistyön periaatteista; ja 4) muut tohtoriohjelman toimintaan liittyvät tehtävät.

Tutkimus- ja tutkijankoulutustoimikunnan sekä oikeustieteen tohtoriohjelman johtoryhmänsihteerinä toimii jatkokoulutussuunnittelija. Tietoja sekä oppiaineiden seminaaritarjonnasta että yleisistä jatkokoulutustapahtumista löytyy tiedekunnan jatkokoulutussivuilta kohdasta Jatkokoulutustilaisuuksia. Jatkokoulutustapahtumista tiedotetaan myös tiedekunnan jatko-opiskelijoiden sähköpostilistan välityksellä. Lisätietoja saa jatkokoulutussuunnittelijalta.

Pääaineen opettajat vastaavat koulutusohjelman aineopintoihin kuuluvan Tutkijaseminaarin ohjelman laatimisesta ja toteuttamisesta. Kussakin oppiaineessa myös huolehditaan aineen tutkijaseminaarista tiedottamisesta sekä aineittain että tiedekunnan verkkosivuilla Jatkokoulutustilaisuuksia-sivun avulla.

 

Opintojen rahoitus

Tohtorikoulutettavan tehtävät
Tiedekunnassa on sekä perusrahoituksella että ulkopuolisella rahoituksella kustannettuja omia tohtorinkoulutettavan tehtäviä, joista suurin osa on kohdennettu oppiaineisiin. Tohtorikoulutettavan tehtäviin otetaan yleensä neljän vuoden määräajaksi, mistä johtuu, että niitä ei välttämättä avaudu vuosittain kovin paljon haettavaksi. Tiedekunta pyrkii kuitenkin henkilöstöstrategiansa mukaisesti takaamaan, että tohtorikoulutettavan tehtäviä olisi joka vuosi avoinna.

Apurahat, rahastot ja säätiöt
Linkkejä erilaisiin apurahoja ja rahoitusta myöntäviin tahoihin on koottu tiedekunnan verkkosivuille: Apurahat. Yliopiston intranetissä Flammassa on Tutkimusasioiden Tutkimusrahoitus-osioon koottu tietoja yliopiston omasta tutkimusrahoituksesta sekä erilaisista tutkimusrahoituslähteistä.

Jatko-opintojen rahoituksessa tärkeä merkitys on rahastojen ja säätiöiden myöntämillä apurahoilla. Rahoitustietokanta AURORA on kansallinen tieteen, taiteen ja kulttuurin tietokanta. Turun yliopiston ylläpitämä Aurora-tietokanta on maksuton ja avoin kaikille. Kansainvälistä Research Professional -tutkimusrahoitustietokantaa voi käyttää yliopiston verkossa olevilta koneilta. Lisätietoa Flammassa Tutkimusasiat -osiossa (Tutkimusrahoitus » Muu kansainvälinen tutkimusrahoitus).

Opintotuki
Päätoimiselle jatko-opiskelijalle voidaan myöntää opintotukea. Vähintään 10 vuotta työelämässä ollut opiskelija voi saada myös aikuiskoulutustukea. Opintotuesta ja aikuiskoulutustuesta, niiden myöntämisen perusteista, suuruudesta, hakumenettelystä ja korkotuen säilyttämisestä saa tarkempia tietoja Helsingin yliopiston opintotukineuvonnasta ja Kelasta.

Väitöskirjan loppuunsaattamisapuraha
Väitöskirjatyön loppuunsaattamisapuraha on tarkoitettu väitöskirjakäsikirjoituksen viimeistelyyn ennen sen luovuttamista esitarkastukseen. Väitöskirjatyön loppuunsaattamisapuraha voidaan myöntää Helsingin yliopistossa tohtorin tutkinnon suoritusoikeuden omaavalle ja tohtorin tutkintonsa Helsingin yliopistoon tekevälle tohtorikoulutettavalle. Väitöskirjan tekijä ja hänen ohjaajansa hakevat apurahaa yhdessä. Apuraha voidaan myöntää 1–3 kuukaudeksi. Apuraha edellyttää päätoimista työskentelyä ja näin ollen vapautta muusta päätoimisesta ansiotyöstä. Väitöskirjatyön tekijällä ei pääsääntöisesti saa apurahakautena olla muuta rahoitusta käytössään.

Apurahaa voi hakea, kun väitöskirja on realistisesti arvioiden saatettavissa esitarkastuskelpoiseksi suunnitellun apurahakauden aikana. Apurahaa ei voi saada, jos väitöskirjan käsikirjoitus on jo jätetty esitarkastukseen. Monografiaväitöskirjan käsikirjoituksen tulee apurahakauden alkaessa olla niin pitkällä, että se voidaan jättää esitarkastukseen apurahakauden päätyttyä. Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osan ja pääsääntöisesti yhden osajulkaisun kirjoittaminen voi olla kesken apurahakauden alkaessa. Apurahan haku on jatkuva. Hakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen suunnitellun apurahakauden alkamista, yleensä noin kahta kuukautta ennen apurahakautta, jotta päätös apurahasta ehditään tehdä ajoissa. Lisätietoa Flammassa (Tutkimusasiat » Tutkimusrahoitus » Yliopiston oma tutkimusrahoitus).

Yliopiston väitöskirjatuki
Väittelijä voi hakea yliopistolta väitöskirjatukea korvaamaan ilmaiskappaleina luovutettavien väitöskirjojen kuluja. Tuen määrä on enintään 1000 euroa. Tukihakemukseen on liitettävä alkuperäiset laskut ja kuitit painatukseen liittyvistä maksuista. Tuen haku on jatkuva. Lisätietoa Flammassa (Tutkimusasiat » Tutkimusrahoitus » Yliopiston oma tutkimusrahoitus. Hakulomake

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) välittämät apurahat
Suomalaiset korkeakouluopiskelijat ja nuoret tutkijat voivat hakea CIMOn kautta apurahoja opintoihin ja tutkimustyöhön ulkomailla. Hakuprosessi, apurahakausien pituudet ja hakuajat vaihtelevat maittain. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO järjestää myönnettävien apurahojen haun ja valitsee alustavasti ehdokkaat. Apurahan pituus vaihtelee; jatko-opiskeluun tarkoitetut apurahat myönnetään joko yhdeksi lukuvuodeksi tai lukukaudeksi. Lisäksi myönnetään lyhytaikaisia vierailuapurahoja. Lisätietoa: http://www.cimo.fi