Haku suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoon

Kuva

Lukuvuoden 2014-2015 valintaperusteet

Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan valitaan lukuvuonna 2014–2015 opiskelijoita suoraan:

  • ETA-kelpoisuuskokeen oikeusnotaaritasolle suorittaneet.
  • Turun, Itä-Suomen tai Lapin yliopistossa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet
  • Åbo Akademissa oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet

Kustakin hakijaryhmästä valitaan enintään 10 opiskelijaa. Kullekin näistä hakijaryhmistä on omat valintaperusteet ja erilliset tutkintovaatimukset oikeustieteen maisterin tutkintoon. Kaikkien hakijaryhmien osalta hakuaika on 3.3.– 5.5.2014 Tiedekunnan valintakoelautakunta käsittelee hakemukset ja vahvistaa valinnat. Valintojen tulokset ilmoitetaan viimeistään 23.5.2014.

Kaikkien hakijaryhmien valintaperusteet ja –menettely on selvitetty alle sijoitetuissa tiedotteissa.

Kustakin hakijaryhmästä otettaville opiskelijoille on voimassa erityiset tutkintovaatimukset oikeustieteen maisterin tutkintoon sekä määräykset mahdollisista täydentävistä opinnoista. Nämä on selvitetty alle sijoitetussa tiedotteessa.

Lisätietoja:
Opiskelijavalinta suoraan oikeustieteen maisterin tutkintoon kaikkien hakijaryhmien osalta 2014

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa (ennen vuotta 2011 tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet)

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa (vuonna 2011 tai sen jälkeen tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet)

 

Dekaanin tervehdys

Aikaisemmat valintakokeet

Helsingin yliopiston sivut hakijoille