Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Juridiska utbildningen i Vasa
 

Juridiska utbildningen i Vasa

Information om utbildningen:

Kontaktuppgifter:

Utbildningens kansli:
(Ekgården 4.vån.)

PB 1010 (Storalånggatan 28-30)
65101 VASA
telefon +358-(0)29-41 20371


fornamn.efternamn@helsinki.fi

Personalen vid juridiska utbildningen i Vasa

Kuva
 
   
Norrgård Marcus cv

ansvarig professor, jur.dr., vicehäradshövding
+358-(0)50-318 5793, +358-(0)29-41 20370, (rum 430)

mottagning enligt avtal
   
Sund-Norrgård Petra cv

universitetslektor, jur.dr., vicehäradshövding
+358-(0)50-318 5795, +358-(0)29-41 20372, (rum 429b)
+358 50 351 8015
mottagning enligt avtal
   
Talus Kim cv

professor i energirätt (deltid), JD
+358 50 442 3315

mottagning enligt avtal
   
Hakala Marja-Riitta
studieledig

Utbildningsplanerare, ekon. mag. Kaisa Palmroos
050 318 5794, 029 41 20371
mottagning enligt avtal

Studieregistrering skötas av hum.kand. Roosamari Rajamäki (rum 429a)

   
Tolonen Hannele cv

forskardoktor, jur. dr., vicehäradshövding, ekon.kand.
+358-(0)50-318 5796, +358-(0)29-41 20373, (rum 411b)
mottagning enligt avtal
   
Wahlbeck Annina

doktorand, jur. kand.
+358-(0)50-318 5797, +358-(0)29-41 20369, (rum 412)
mottagning enligt avtal
   
Nylund Alicia

doktorand, jur.mag.
+358-(0)50-448 8862, +358-(0)29 41 20368 (rum 427)
mottagning enligt avtal
   
Marita Lähteemäki

doktorand, jur.mag.
+358-(0)50 448 8867, +358-(0)29 41 20367 (rum 426b)
mottagning enligt avtal
   

Personalens e-postadresser följer modellen fornamn.efternamn@helsinki.fi.

Av gästföreläsarna på utbildningen i Vasa är en betydande del lärare som hör till juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, men en del är också från andra juridiska fakulteter och samarbetshögskolorna i Vasa.