Kuva

Kuva vuoden 2000 promootiosta

OIKEUSTIETEEN KUNNIATOHTORIT 1900-2009

1. Vuoden 1948 promootio Helsingin yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa

Promootioperinne herätettiin henkiin 1940-luvun loppuvuosina. Muodollisen syyn promootion järjestämiseen tarjosi Korkeimman oikeuden ja Korkeimman hallinto-oikeuden 30-vuotisjuhlapäivät. Korostaakseen sitä rinnakkaisasemaa, mikä tieteisopilla ja käytännöllä on oikeuden toteuttamisessa ja kehittämisessä, kunnianosoituksena lakimiehille, jotka ovat tuomioistuinlaitoksen ylimmillä paikoilla ansiokkaasti toimineet maan henkisen viljelyksen edistämiseksi, tiedekunta päätti 10.12.1948 pitämässään kokouksessa promovoida neljä tuomaria kunniatohtoriksi.

Promootio pidettiin 14.12.1948 Helsingin yliopiston pienen konsistorin istuntosalissa, jonne kello 18.00 alkaneeseen tilaisuuteen olivat saapuneet niin promovoitavat kuin osa tiedekunnan jäsenistä. Tilaisuuteen jäi saapumatta professori Salmiala, jonka mielestä sotasyyllisyysoikeudenkäynnin puheenjohtajanakin toimineelle korkeimman oikeuden presidentille ei olisi tullut myöntää kunniatohtorin arvoa, "koska häneen nähden ei ole olemassa niitä perusedellytyksiä, joita kunniatohtorin arvon myöntäminen välttämättömästi edellyttää". Salmialan ohella myös Kyösti Haataja oli tyytymätön tiedekunnan enemmistön ratkaisuun. Valituiksi kuitenkin tulivat seuraavat ehdokkaat: Korkeimman oikeuden presidentti Frans Albert Pehkonen, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Urho Johannes (Jonas) Castrén, korkeimman oikeuden presidentti Nils Hjalmar Neovius, ja korkeimman oikeuden presidentti Oskar Möller.

2. Vuoden 1955 promootio Helsingin yliopiston lainopillisessa tiedekunnassa

Vuoden 1955 promootiohanke oli saanut alkunsa siitä, että se tarjosi mahdollisuuden lainopillisen tiedekunnan historian ensimmäisen riemutohtorin promovoimiseen. Tasavallan presidentti Juho Kusti Paasikiven väitöksestä tuli kulumaan näet viisikymmentä vuotta suunniteltuun promootiohetkeen mennessä. Suunnitelma toteutui. Paasikivi promovoitiin juhlallisin menoin riemutohtoriksi.

Kunniatohtoreiksi vihittiin korkeimman oikeuden presidentti Paal Olav Berg, Svean hovioikeuden presidentti Lars Birger Ekeberg, professori Frederik Vinding Kruse, Islannin yliopiston oikeushistorian ja siviilioikeuden professori Olafur Lárusson, entinen sisäasiainministeri Matti Aura, oikeusministeri Ernst Viktor Lorentz von Born, suurlähettiläs Paavo Päiviö Pajula ja valtiovarainministeri Väinö Alfred Tanner.

3. Vuoden 1962 promootio Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta kutsui koolle juhlaistunnon vain vuoden kuluttua toimintansa aloittamisesta lukien. Juhlaistunnossa oli määrä antaa oikeustieteen kunniatohtorin arvo professori Toivo Mikael Kivimäelle. 1950-luvulla hän ajoi aktiivisesti lainopillisen tiedekunnan perustamista Turun yliopiston yhteyteen. Kivimäestä tuli ensimmäinen oikeustieteen alalta väitellyt henkilö, joka promovoitiin ansioistaan kunniatohtoriksi. Promovointi tapahtui "avoimin ovin ja ilman juhlallista vihkimistä". Kivimäki oli promovoitu asianmukaisin juhlallisuuksiin 3.6.1955 Turun yliopistossa jo tätä aiemmin filosofian kunniatohtoriksi.

4. Vuoden 1963 promootio Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Vuoden 1955 promootio muodostui "niin oppineisuuden tason katselmuksena kuin aatteellisena demonstraationa mieliin painuvaksi". Tiedekunnassa kaavailtiin uuden promootion järjestämistä jo vuonna 1960, mutta promootio lykkäytyi vuoden 1963 kevääseen. Viivästymisen johdosta tiedekunta sai 23.4.1963 promovoida historiansa ensimmäiset oikeustieteen tohtorit. Kunniatohtoreiksi vihittiin Islannin korkeimman oikeuden jäsen Thórdur Eyjólfsson, Haagin kansainvälisen oikeuden akatemian presidentti Frede Castberg, valtiosääntöoikeuden, hallinto-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori Nils Herlitz, oikeusasiamies Stephan Moritz Hurwitz, kansleri Edwin Johan Hildegard Linkomies e. Flinck, hovioikeudenneuvos Ista Paavo Alkio, hovioikeudenneuvos Bror Clas Carlson, valtakunnan sovittelija Juho Niilo Lehtinen ja oikeusneuvos Gunnar Freyvid Nyberg.

5. Vuoden 1972 promootio Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Joulukuun 21. päivänä 1972 oikeustieteellinen tiedekunta kokoontui juhlakokoukseen Helsingin kaupungissa sijaitsevaan ravintola Mottiin. Luultavasti Suomen ensimmäiset ravintolassa promovoidut oikeustieteen kunniatohtorit ovat korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Aarne Johannes Nuorvala e Nylenius, ja hovioikeuden presidentti Vieno Voitto Saario.

6. Vuoden 1973 promootio Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Turun yliopisto kutsui koolle toisen juhlaistuntonsa syyskuun 14. päivänä 1973. Tilaisuus muistutti siinä mielessä vuoden 1962 juhlallisuuksia, että kunniavieraita oli vain yksi. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kunniatohtoriksi promovoitiin juhlaistunnossa tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkonen.

7. Vuoden 1980 promootio Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ensimmäinen varsinainen promootio pidettiin 16.5. 1980. Nyt promovoitavia oli jo kaksi. Kotimaisen tieteen edustajana kunniatohtorin arvon sai professori Veli Kaarlo Merikoski. Tiedekunnan ensimmäiseksi ulkomaiseksi kunniatohtoriksi nimitettiin julkisoikeuden emeritusprofessori Stig Axel Fridolf Jägerskiöld.

8. Vuoden 1980 promootio Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa


Ingressikuva

Professori Edward Andersson kutsui oikeustieteellisen tiedekunnan määräämänä promoottorina kutsuvieraat tiedekunnan juhlaistuntoon, joka pidettiin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa perjantaina 26 päivänä syyskuuta 1980 klo 14 ja jossa oikeustieteen kunniatohtoreiksi vihittiin yhdeksän ansioitunutta juristia. Promovoivat henkilöt olivat professori René David, professori Jan Hellner, Haagin kansainvälisen tuomioistuimen presidentti Manfred Lachs, oikeuskansleri Risto Jalmari Leskinen, oikeusneuvos Martti Emil Miettinen, ulkomaankauppaministeri Esko Johannes Rekola, professori Folke Schmidt, Yhdistyneiden kansakuntien apulaispääsihteeri Helvi Linnea Sipilä os. Maukola, ja korkeimman oikeuden presidentti Armann Snaevarr.

9. Vuoden 1986 promootio Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Neljäs Turun yliopiston promootio järjestettiin tiedekunnan 25 vuotisen toiminnan kunniaksi 12.9.1986. Promootion mittasuhteet olivat kasvaneet tiedekunnan ikääntyessä. Nyt promovoitavia oli jo viisi: professori Torstein Einang Eckhoff, professori Sten Anders Gagnér, akateemikko Georg Henrik von Wright, professori Jerzy Wróblewski ja professori Simo Johannes Zitting.

10. Vuoden 1990 promootio Turun yliopistossa

Turun yliopiston yleisen promootion yhteydessä promovoitiin 15.5.1990 oikeustieteen kunniatohtoriksi entinen tiedekunnan pitkäaikainen ja ansioitunut opettaja, hovioikeuden presidentti Touko Valter Kosonen.

11. Vuoden 1990 promootio Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa


Ingressikuva

Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlien yhteydessä järjestetyssä promootiossa 25.5.1990 vihittiin oikeustieteen riemutohtoriksi professori Paavo Kastari. Kunniatohtoreiksi vihittiin professori Bertil Bengtsson, professori Yrjö Reinold Emanuel Blomstedt, hallintoneuvos Veli-Heikki Eronen, oikeusneuvos Henrik Vilhelm Grönqvist, kansleri Jan-Magnus Jansson, akateemikko Viktor Kudriavtsev, professori Werner Krawietz, professori Alvar Frederik Axel Nelson, oikeusneuvos Ebba Maarit Saarni-Rytkölä ja professori Robert Samuel Summers.

12. Vuoden 1992 promootio Lapin yliopistossa

Lapin yliopisto järjesti historiansa ensimmäisen promootion 4-6.6.1992. Oikeustieteiden tiedekunnan kunniatohtoriksi vihittiin Miskolcin yliopiston rikosoikeuden professori Tibor Horváth, Rovaniemen entinen kaupunginjohtaja Tuure Salo ja Tukholman yliopiston oikeusinformatiikan professori Peter Seipel.

13 Vuoden 1995 promootio Turun yliopistossa

Turun yliopiston yleisen promootiojuhlan yhteydessä 26.5.1995 promovoitiin oikeustieteen kunniatohtoriksi korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen.

14 Vuoden 1999 promootio Lapin yliopistossa

Lapin yliopiston 20. juhlavuosi huipentui toiseen tohtori- ja maisteripromootioon 3. - 5.6.1999. Varsinainen promootiojuhla järjestettiin 4.6.1999. Oikeustieteen kunniatohtoreiksi vihittiin tilaisuudessa EU:n oikeusasiamies Jacob Söderman, hovioikeuden presidentti emeritus Kaarlo Ståhlberg, hovioikeuden presidentti emeritus Martti Leistén sekä professori Aulis Aarnio.

15 Vuoden 2000 promootio Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Ingressikuva

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta siirtyi kymmenen vuoden pituiseen promootiosykliin järjestämällä juhlallisen promootion 5.5.2000. Tiedekunta oli valinnut promoottoriksi professori Mikael Hidénin. Promootioakti alkoi akateemista perinnettä kunnioittaen siten, että ensiksi vihittiin riemutohtoreiksi ne lakimiehet, joiden väittelemisestä oli kulunut keväällä 2000 50 vuotta tai enemmän. Riemutohtoreita promovoitiin kaikkiaan seitsemän: siviilioikeuden henkilökohtainen professori, sittemmin kihlakunnantuomari Martti Fredrik Rautiala, kansleri Lars Erik Taxell, professori Sylvi Inkeri Anttila, professori Veikko Olavi Rytkölä, korkeimman oikeuden presidentti Curt Olof Olsson, pääjohtaja Jorma Armas Erkki Uitto ja professori Jouko Halila.

Oikeustieteen kunniatohtoreiksi promootiossa vihittiin yksitoista tutkijaa ja yhteiskunnallista vaikuttajaa: professori Dr.Dr. Ernesto Garzón Valdes, tasavallan presidentti Tarja Kaarina Halonen, professori Nils Börje Jareborg, professori Gustaf Carl Alvarez Lindecrona, oikeuskansleri Paavo Antti Juhani Nikula, asianajaja Jukka Tapani Peltonen, professori Norbert Reich, hovioikeuden presidentti Erkki Kustaa Rintala, Euroopan yhteisön tuomioistuimen tuomari Leif Jörgen Arvidsson Sevón, professori Ditlev Tamm ja akatemiaprofessori Heikki Eemeli Ylikangas.

16 Vuoden 2000 promootio Turun yliopistossa

Turun yliopisto järjesti kaikille tiedekunnilleen yhteisen promootion 26.5.2000. Oikeustieteellinen tiedekunta promovoi tilaisuudessa kunniatohtoreikseen rikosoikeuden emeritaprofessori Inkeri Anttilan ja yleisen valtio-opin emeritusprofessori Jaakko Nousiaisen.

17 Vuoden 2004 Lapin yliopiston promootio

Lapin yliopisto järjesti 25 vuotisen olemassa olonsa kunniaksi juhlallisen promootion 27 - 29.5. 2004. Promootiossa saivat oikeustieteen kunniatohtorin arvon tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, oikeustieteen tohtori H.C. Karin Cornils Max Planck-instituutista sekä oikeustieteen tohtori Wolfgang Mincke.

18 Vuoden 2006 promootio Turun yliopistossa

Turun yliopisto on vakiinnuttanut kaikkien tiedekuntien yhteisen promootioperinteen. Käytännössä tämä on tullut merkitsemään promootioiden muuttumista säännölliseksi osaksi yliopiston toimintaa. Vuoden 2006 promootiossa oikeustieteellinen tiedekunta promovoi kunniatohtorikseen professori John Cross´in Louisvillen yliopistosta.

19 Vuoden 2009 promootio Turun yliopistossa

Turun yliopisto järjestää kaikille tiedekunnille yhteisen promootion 21.-23.5.2009. Oikeustieteen kunniatohtoreiksi promovoitiin juhlallisin menoin Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen professori Kaarlo Tuori, oikeuskansleri Jaakko Jonkka ja VT Jukka Mikkola.

20 Vuoden 2010 promootio Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan promootio pidetään 14.5.2010.