Kontaktuppgifter

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39

Studier

Du behöver inga förhandskunskaper i nygrekiska då du inleder studierna. Målet är att ge dig så bra språkkunskaper som möjligt allteftersom studierna framskrider och göra dig förtrogen med nygrekiskans struktur, grammatik och historiska utveckling. I studierna ingår en två månaders språkpraktik i Grekland eller på Cypern. Vid sidan av språkstudierna bekantar du dig med den nygrekiska litteraturen och historien samt med områdets närhistoria. Inom läroämnet Nygrekiska språket och litteraturen är det möjligt att avlägga grund- och ämnesstudier, och ämnet kan vara huvudämne för HuK-examen. Du kan välja nygrekiska som huvudämne för magisterexamen, om du har Grekiska och grekisk litteratur som biämne. Då kan du avlägga de fördjupande studierna på linjen för nygrekiska inom ämnet Grekiska och grekisk litteratur.

Studierna förbereder för uppgifter som fordrar goda kunskaper om nygrekiska och om den grekiska kulturen. Personer som studerat nygrekiska kan exempelvis bli tolkar eller översättare inom EU eller lärare inom vuxenutbildningen, eller arbeta inom handeln. Kontakterna mellan Finland och Grekland har ökat under de senaste åren, vilket erbjuder nya arbetstillfällen bland annat inom affärslivet.