Kontaktuppgifter

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39

Personal

Granqvist, Kimmo, FD
Docent i nygrekiska
Hyvönen, Antero, HuK
timlärare