Kontaktuppgifter

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39

Information om läroämnet

Nygrekiska språket och litteraturen omfattar den talade och skrivna grekiskan under tidsperioden efter den bysantinska epoken (från och med år 1435), men fokuserar på Greklands moderna språk och litteratur.