Kontaktuppgifter

PB 24 (Unionsgatan 40)
00014 Helsingfors universitet

Ingång:
Forsthuset
A-flygel, 2 vån
Fabiansgatan 39

Välkommen!

Institutionen för världens kulturer inledde sin verksamhet 1.1.2010. Institutionen består av fyra tidigare ämnesinstitutioner:

  • Asiens och Afrikas språk och kulturer
  • klassisk filologi
  • Renvall-institutet
  • religionsvetenskap.

Utifrån denna grund vill den nya institutionen fördjupa sin specialkompetens som en institution för mångvetenskaplig undervisning och forskning, där undervisningen bygger på högklassig forskning. För många sällsynta språk och kulturer är institutionen den enda akademiska aktören i Finland som ger undervisning i språket eller kulturen i fråga.