Yhteystiedot

Kreikan kieli ja kirjallisuus kuuluu klassillisen filologian oppiaineisiin maailman kulttuurien laitoksella.

Klassillinen filologia

klassillinen arkeologia
kreikan kieli ja kirjallisuus
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Postiosoite:
Klassillinen filologia
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39)
A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta

Tietoa oppiaineesta

kuva

Oppiaine perehdyttää opiskelijan nykykreikan kieleen sekä nykykreikkalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Keskeisenä tavoitteena on oppia tuntemaan nykykreikan rakenne ja historiallinen kehitys sekä saavuttamaan erittäin hyvä nykykreikan taito. Kielentuntemuksen ja kielitaidon ohella painotetaan hyvää nykykreikkalaisen kirjallisuuden, kulttuurin sekä lähihistorian tuntemusta.
Oppiaineen tarkoituksena on antaa valmiudet toimia erilaisissa nykykreikan hallintaa ja tuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Tällaisia ovat esimerkiksi EU-tehtävät, kääntäminen sekä aikuisopetus. Myös tutkijan uraan avautuu mahdollisuus erikoistumisopintojen suorittamisen jälkeen. Nykykreikan HuK-tutkinnon pääaineeksi valitsevan pakollinen sivuaine on kreikan kieli ja kirjallisuus, josta on suoritettava perus- ja aineopinnot. Nykykreikan erikoistumisopinnot suoritetaan kreikan kielen ja kirjallisuuden syventävien opintojen yhteydessä linjana f.
Suositeltavia sivuaineita ovat vieraat kielet, kääntäminen ja tulkkaus, yleinen kielitiede, historia-aineet, yleinen kirjallisuustiede, kulttuuriantropologia ja uskontotiede.