Opiskelijaksi Työelämään

Kreikan kieli ja kirjallisuus kuuluu klassillisen filologian oppiaineisiin maailman kulttuurien laitoksella.

Klassillinen filologia

klassillinen arkeologia
kreikan kieli ja kirjallisuus
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Postiosoite:
Klassillinen filologia
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39)
A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta

Opiskelu

kuva

Opinto-oikeus

Kaikilla yliopiston kirjoissa olevilla tutkinto-opiskelijoilla on oikeus opiskella sivuaineena klassillisen filologian alaan lukeutuvia aineita, eli klassillista arkeologiaa, Kreikan kieltä ja kirjallisuutta, latinan kieltä ja Rooman kirjallisuutta sekä nykykreikan kieltä ja kirjallisuutta. Pääaineekseen Kreikan kielen ja kirjallisuuden tai latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden voi saada opiskelija, jolla on tutkinnon suoritusoikeus humanistisessa tiedekunnassa.

Kirjasto

Seminaarikirjasto Antiquitas sijaitsee päärakennuksen uuden puolen viidennessä kerroksessa. Katso kohta Tiedekunnan kirjasto, Antiquitas.

Tärkeitä tentti-ilmoittautumisohjeita

Ilmoittautumiskuoret jätetään viimeistään 10 päivää ennen tenttiä laitoksen tenttilaatikkoon.
Jokaiselle kuulustelijalle täytetään ERIKSEEN ilmoittautumiskuori.

Kotitenttiohjeita

Klassillisten kielten ja klassillisen arkeologian tietyt opintojaksot (ks. tarkemmin alla) voi suorittaa kotitenttinä. Opiskelija valmistautuu itsenäisesti lukemalla sovitut teokset, saa kuulusteijaöta tehtävät kotiin, laatii viiden päivän kuluessa niissä vaadittavan kirjallisen esityksen (laajuudeltaan n. 7-12 sivua per opintopiste) riippuen opintojakson sisällöistä ja tehtävien laadusta) ja käy kuulustelijan korjattua tentin palautekeskustelun kuulustelijan kanssa
Kotitentit eivät ole sidottuja tiedekunnan tenttipäiviin, ellei ole kysymys laajemmasta tenttikokonaisuudesta, josta kuulustelijan kanssa osa suoritetaan tiedekuntatentissä, osa siihen liittyen kotitenttinä. Kotitentissä suoritusvaihtoehtona on aina sovittava kuulustelijan kanssa hyvissä ajoin. Tällöin sovitaan tentittävästä kirjallisuudesta ja on mahdollista saada lisäohjeita. Opiskelijan on syytä valmistautua tenttiin hyvissä ajoin lukemalla kokonaan ao. tenttikirjallisuus. On liian myöhäistä aloittaa lukeminen silloin kun saa tehtävät käteensä.
Kotitenttiin ilmoittaudutaan täyttämällä tenttikuori, joka viedään kuulustelijalle hänen vastaanotolleen (ei siis jätetä tenttilaatikkoon) joko sovittaessa kirjallisuudesta tai viimeistään silloin kun haetaan tehtävät. Kuulustelija antaa tehtävät tenttikuoressa ja merkitsee kuoreen päivämääräkohtaan palautuspäivän, joka on viisi vuorokautta tehtävien antopäivän jälkeen (esim. jos tehtävät saa torstaina klo 12, ne on palautettava seuraavana tiistaina klo 12).
Kotientin tehtävät ovat toisenluontoisia kuin tiedekuntatentissä, koska käytettävissä on lähdekirjallisuutta. Ne edellyttävät laajempia vastauksia, jotka ovat luonteeltaan ao. aihetta tai ongelmaa kartoittavia katsauksia tai synteesejä.
Ilmoittautuminen voidaan peruuttaa viimeistään sinä päivänä jolloin kysymykset on sovittu annettaviksi (mieluummin tietysti jo sitä ennen, jotta kuulustelijalle ei aiheudu turhaa vaivaa). Kysymysten saamisen jälkeen ei peruutusmahdollisuutta enää ole. Mikäli tehtäviä ei palauteta sovittuna ajankohtana suoritus katsotaan hylätyksi.

Symposion ry.

Symposion ry. on klassillisen filologian opiskelijoiden ainejärjestö. Järjestämme opintoretkiä, -piirejä, -neuvontaa sekä teatterikäyntejä ja ennen kaikkea klassikkojuhlia. Julkaisemme Rostra-lehteä ja pidämme myös yhteyttä laitokseen. Jäseneksi pääsee maksamalla ainaisjäsenmaksun. Tule ja yhdistä opiskelijaäänesi samaan kuoroon meidän kanssamme, niin se kuuluu paremmin. Toiminnastamme saa tietoa klassillisen filologian ilmoitustaululta (päärakennuksen uuden puolen 5. kerros), ja samalla taululla ovat myös hallituksen jäsenten nimet yhteystietoineen.