Yhteystiedot

Kreikan kieli ja kirjallisuus kuuluu klassillisen filologian oppiaineisiin maailman kulttuurien laitoksella.

Klassillinen filologia

klassillinen arkeologia
kreikan kieli ja kirjallisuus
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus
nykykreikan kieli ja kirjallisuus

Postiosoite:
Klassillinen filologia
PL 24 (Unioninkatu 40)
00014 Helsingin yliopisto

Käyntiosoite:
Metsätalo (Fabianinkatu 39)
A-siipi, 2. krs
Käynti 3. kerroksen kautta

Linkkejä

kuva

Oppiaineen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija nykykreikan kieleen sekä nykykreikkalaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin.

Nykykreikan kieli ja kirjallisuus kattaa kaiken bysanttilaisen ajan jälkeen (vuodesta 1453 eteenpäin) puhutun ja kirjoitetun kreikan kielen, mutta keskittyy Kreikan nykykieleen ja -kirjallisuuteen.

Opinnot voi aloittaa ilman aiempaa nykykreikan taitoa. Opintojen edetessä pyritään saavuttamaan mahdollisimman hyvä kielitaito ja perehdytään nykykreikan rakenteeseen, säännönmukaisuuksiin ja historialliseen kehitykseen. Opintoihin sisältyy kahden kuukauden mittainen kieliharjoittelu Kreikassa tai Kyproksella. Kieliopintojen ohella opiskelija perehtyy nykykreikkalaiseen kirjallisuuteen, kulttuuriin ja alueen lähihistoriaan.

Opinnot antavat tietoja ja taitoja tehtäviin, joissa nykykreikan kielen ja kreikkalaisen kulttuurin hyvä tuntemus on tarpeen. Nykykreikkaa opiskellut voi suuntautua esimerkiksi EU-tehtäviin tulkiksi tai kääntäjäksi, aikuiskoulutuslaitosten opettajaksi tai kaupan alalle. Suomen ja Kreikan suhteet ovat viime vuosina tiivistyneet, mikä tarjoaa uusia työmahdollisuuksia muun muassa liike-elämän palveluksessa.

Linkkejä