Tutkimus

Nykykielten laitos on kansainvälisesti tunnettu tutkijoiden yhteisö. Laitos toimii tieteenalansa näkyvänä vaikuttajana suomalaisessa yhteiskunnassa.

Laitos on osa Helsingin yliopiston humanistista tiedekuntaa, joka on Suomen johtava humanistisen tutkimuksen keskus. Tiedekunta on vahvasti tutkimusorientoitunut ja tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monilla aloilla eurooppalaista ja kansainvälistä huipputasoa. Helsingin yliopisto sijoittuu humanistisissa tieteissä maailman 50 parhaan yliopistoon joukkoon (QS Ranking 2014–2015).

 

Mitä tutkitaan?

Laitoksen tehtävänä on tutkia

  • Euroopassa ja muualla maailmassa puhuttavia kieliä (englanti, espanja, italia, portugali, ranska, saksa, venäjä) ja
  • muita tärkeitä eurooppalaisia kieliä (mm. hollanti, katalaani, kroaatti, latvia, liettua, puola, tshekki) sekä
  • näillä kielillä kirjoitettua kirjallisuutta.

Laitoksella kehitetään kielitieteen, käännöstieteen, kieliteknologian ja kirjallisuudentutkimuksen yleistä teoriaa. Laitoksella on myös valtakunnallisia ja kansainvälisiä erityistehtäviä.

Tutkimuksen painopistealueet:

(Klikkaamalla linkkejä löydät aiheeseen liittyviä uutisia laitoksen blogissa.)

Henkilökunnan tutkimusintressit: katso professoreiden ja yliopistonlehtoreiden tutkimusalat

 

Mistä lisätietoa?

  • oppiaineiden ja tutkijayhteisöiden verkkosivut (ks. linkit vasemmalla)
  • TUHAT-järjestelmästä löydät tutkijat, projektit ja julkaisut

Täydentävät rahoituksen hankkeiden verkkosivuja:

Opinnäytteet: väitöskirjat ja pro gradu -tutkielmat

jTutkijakoulutus (humanistisen tiedekunnan sivuilla)

 

Tutkijat sosiaalisessa mediassa

TwitterLaitoksen tutkijat löytyvät Twitteristä helposti, kun tutustuu laitoksen seuraamien tilien (Following) listaan.

BlogsTutkijoiden kirjoittamia blogeja:

FacebookMyös nykykielten laitoksen blogissa ja Facebook-sivulla julkaistaan tutkimusaiheisia uutisia.

 

Esimerkkejä tutkimusaiheistamme

Linkki videoon Timo Honkela

Uudelleenpuhuminen – tulkkaus tekstitystä varten

Saksan kielen professorin Liisa Tiittulan koordinoimassa tutkimushankkeessa on kyse uusien tekniikoiden kehittämisestä ohjelmatekstityksien saralla.

Lue lisää ja katso video

Koneoppiminen mahdollistaa uudenlaisen humanistisen tutkimuksen

Yliopiston uusi digitaalisten aineistojen professori Timo Honkela huolehtii ihmistieteiden sähköisen materiaalin tutkimustarpeista.

Lue lisää

Metsätalo Baskimaan kartta

Kielen reaaliaikaisen muutoksen tutkimusta

Suomen Akatemia on myöntänyt yli 500 000 euron rahoituksen professori Terttu Nevalaisen hankkeeseen, jossa tutkitaan reaaliaikaisuuden aiheuttamia haasteita kielen muutoksen tutkimuksessa.

Lue lisää

Kahden kielen sekakäyttö voi olla eduksi vähemmistökielelle

Kaksikielisiä puhetyylejä pidetään helposti huonona kielenkäyttönä. Kahden kielen sekoittaminen samassa puhetilanteessa on kuitenkin olennainen osa kaksikielisen ihmisen ilmaisukykyä.

Lue lisää