Toiminta Yhteystiedot

Nykykielten laitos
PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Unioninkatu 40 B, 6. krs
puh. +358-2-941 24480
faksi +358-2-941 23072

Nykykielten laitos kuuluu humanistiseen tiedekuntaan.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Humanistiset alat kuuluvat sivistysvaltion ytimeen kiinnittymällä luontaisesti ihmisten elämään ja tiedontarpeeseen. Sen vuoksi yhteiskunnallinen vuorovaikutus on aina ollut leimallista humanistisen alan opettajille ja tutkijoille.

Yhteiskunnallista vuorovaikutusta on mm. eri foorumeilla pidettävät julkiset esiintymiset, medianäkyvyys, täydennyskoulutus, populaarijulkaisut ja asiantuntijatehtävät erilaisissa komiteoissa. Tutkijat ja opettajat tekevät yhteistyötä peruskoulun ja lukioiden kieltenopetuksen, median sekä alumnien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Laitoksen tärkein panos yhteiskuntaan on koulutus: valmistuneiden kautta tutkimustieto ja muu laitoksen osaaminen leviävät yhteiskuntaan.

Laitoksella toimii yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen työryhmä, joka pyrkii systematisoimaan, organisoimaan ja edistämään henkilökunnan yhteiskunnallista toimintaa. Laitoksen edustaja on myös mukana tiedekunnan vastaavassa työryhmässä.

Lue lisää yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta humanistisen tiedekunnan sivuilla.

Katso myös:

Humanistinen tutkimus vaikuttaa – tutkimusta lahjoitusvaroin yhteiskunnan käyttöön

Humanistista tutkimusta tehdään ja arvioidaan usein tiedeyhteisön sisällä. Tutkimuksen merkitys ulottuu kuitenkin laajemmalle, ja sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on kasvussa.

Tiedekunnan tavoitteena on nostaa humanistisen tiedekunnan laadukas tutkimus ja siihen perustuva opetus pois vakan alta niin, että se on kenen tahansa löydettävissä ja ymmärrettävissä. Humanistinen tutkimus vaikuttaa -verkkosivut on yksi mahdollisuus esitellä niin tutkijoita kuin tutkimustakin.

Kaikki sivustolla mainittu tutkimus on osittain rahoitettu lahjoitusvaroin. Lisäksi siellä esitellään erilaisia yhteistyömuotoja testamenttilahjoituksista rahastoihin tai vaikkapa kurssikirjan lahjoittamiseen. Itse lahjoittajiakaan ei ole unohdettu. Monet heistä haluavat kertoa, mistä ovat saaneet innostuksensa yliopiston toiminnan tukemiseen.