Toiminta Yhteystiedot

Nykykielten laitos
PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Unioninkatu 40 B, 6. krs
puh. +358-2-941 24480
faksi +358-2-941 23072

Nykykielten laitos kuuluu humanistiseen tiedekuntaan.

Valtakunnalliset ja kansainväliset erityistehtävät

FIN-CLARINin koordinointivastuu

FIN-CLARIN on eurooppalaiseen EU-CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) hankkeeseen liittyvä kansallinen hanke, jossa yleisen kielitieteen laitoksella on ollut alusta alkaen suomalainen koordinaatiovastuu. Hankkeeseen osallistuu Helsingin yliopiston lisäksi neljä muuta yliopistoa sekä KOTUS ja CSC.

Harvinaisten kielten opetus ja tutkimus

Helsingin yliopistolla on valtakunnallinen vastuu useiden ns. harvinaisten kielten ja kulttuurien opetuksesta. Opetusministeriö on tukenut tätä vuosittaisella määrärahalla (HARVI-rahoitus). Vain Helsingin yliopistossa opiskeltavia kieliä (vähintään perusopintoarvosana) ovat seuraavat: bulgaria, galego, hollanti, katalaani, keskinen eteläslaavi (bosnia/kroaatti/montenegro/serbia), latvia, liettua, portugali ja ukraina. Lisäksi laitoksella voi suorittaa baskin opintoja 15 op:n verran. Valtakunnallinen pääainevastuu laitoksella on myös italian, puolan ja tshekin kielessä.