Toiminta Yhteystiedot

Nykykielten laitos
PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Unioninkatu 40 B, 6. krs
puh. +358-2-941 24480
faksi +358-2-941 23072

Nykykielten laitos kuuluu humanistiseen tiedekuntaan.

Suunnitelmat ja strategiset kehittämiskohteet

Laitoksen toiminnan perustana on kansainvälisesti arvostettu tutkimus ja tuoreeseen tutkimustietoon perustuva korkeatasoinen opetus.

Laitoksen strategiset kehittämiskohteet ovat:

  • Oppiaineiden yhteistyön laajentaminen opetuksessa, tutkimuksessa ja erityisesti jatkokoulutuksessa.
  • Kontaktipintojen ja yhteistyön rakentaminen muihin tiedekunnan laitoksiin.
  • Opiskelijoiden sitouttaminen entistä tiiviimmin opintoihinsa ja laitoksen toimintaan niin, että he saattavat opintonsa laadukkaasti päätökseen tavoiteaikojen puitteissa.
  • Hallinnon laadun parantaminen ja virtaviivaistaminen auttaa opetus- ja tutkimushenkilöstöä keskittymään opetukseen ja tutkimukseen.
  • Täydentävän tutkimusrahoituksen määrän kasvattaminen, mikä on mahdollista, kun monipuolistetaan rahoituslähteitä ja kehitetään yhteisiä hakemusmenettelyjä tukevia toimia
  • Laitoksen yhteiskunnallisen näkyvyyden lisääminen.
  • Kieli- ja kulttuuriammattilaisten yhteiskunnallisen arvostuksen kohottaminen (yhdessä suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitoksen kanssa).