Toiminta Yhteystiedot

Nykykielten laitos
PL 24, 00014 Helsingin yliopisto
Unioninkatu 40 B, 6. krs
puh. +358-2-941 24480
faksi +358-2-941 23072

Nykykielten laitos kuuluu humanistiseen tiedekuntaan.

Tietoa laitoksesta

Nykykielten laitos aloitti toimintansa 1.1.2010, kun englannin kielen laitos, romaanisten kielten laitos, saksalainen laitos, slavistiikan ja baltologian laitos ja yleisen kielitieteen laitos yhdistyivät yhdeksi suureksi laitokseksi.

Lukuja

Nykykielten laitos on humanistisen tiedekunnan suurin laitos:

  • laitoksella on 22 oppiainetta, joista 17:ää voi opiskella pääaineena
  • laitoksella opiskelee noin 2 400 perustutkinto-opiskelijaa, työntekijöitä on noin 126
  • laitoksen tavoite on 175 maisterintutkintoa vuodessa
  • laitoksella toimii useita täydentävän rahoituksen projekteja

Tehtävä

Laitoksen tehtävänä on:

  • tutkia laajasti Euroopassa ja muualla maailmassa puhuttavia kieliä (englanti, espanja, italia, portugali, ranska, saksa, venäjä) ja muita tärkeitä eurooppalaisia kieliä (mm. hollanti, katalaani, kroaatti, latvia, liettua, puola, tshekki) sekä näillä kielillä kirjoitettua kirjallisuutta
  • kehittää kielitieteen, käännöstieteen, kieliteknologian ja kirjallisuudentutkimuksen yleistä teoriaa
  • kouluttaa yhteiskunnan eri tarpeisiin kieli- ja kulttuurialueiden asiantuntijoita, kuten opettajia, kääntäjiä ja tulkkeja, tutkijoita sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla työskenteleviä akateemisia osaajia
  • toimia näiden tieteenalojen näkyvänä vaikuttajana suomalaisessa yhteiskunnassa

Katso myös laitoksen valtakunnalliset ja kansainväliset erityistehtävät

Sijainti

Metsätalo Laitos toimii Helsingin keskustassa Kaisaniemessä Metsätalossa (Unioninkatu 40). Metsätalo rakennettiin 1939. Nimensä talo on alun perin saanut siitä, että se on ollut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Metsäntutkimuslaitoksen käytössä. Metsä on edelleen osana talon ilmettä, koska sen interiöörissä on edustettuna kaikki Suomen puulajit. Humanistit muuttivat sinne kesällä 2002.

Laitos työnantajana

Monikielisenä ja -kulttuurisena ympäristönä laitos tarjoaa sekä opiskelijoille että tutkijoille inspiroivan työskentelyilmapiirin. Laitoksen avoimista tehtävistä ilmoitetaan Helsingin yliopiston rekrytointisivuilla.