Sijoittuminen työelämään

Humanistisen korkeakoulututkinnon suorittaneet sijoittuvat monipuolisesti työelämään. Pääaineopinnot eivät yksin määrää tulevan uran suuntaa, vaan mm. työkokemus, työharjoittelu ja sivuainevalinnat sekä työelämään liittyvät tiedot, taidot ja valmiudet vaikuttavat siihen suuresti. Työllistymistä edistää opintojen aikana syntyneet yhteydet työnantajiin. Opiskelijan omalla aktiivisella suuntautumisella työelämään ja työnhakuun on huomattava merkitys.

"Filologian pääaineopiskelijoita ajatellaan usein tulevina opettajina, kielenkääntäjinä ja niin edelleen. Näiden valmiiden polkujen ulkopuolella on umpihanki, mutta myös villi ja ihana vapaus päättää itse omasta kohtalostaan ja siitä mitä todella haluaa tehdä." - Ville Vuorela, pelisuunnittelija

Harjoitteluita ja itsetuntemusta

Nykykielten laitoksen opiskelijoiden työllistymistä tukevat myös työharjoitteluihin osallistuminen sekä suosittu työelämäkurssi, joka kehittää opiskelijoiden itsetuntemusta ja tutustuttaa eri työnantajiin ja urapolkuihin mm. alumnien välityksellä.

Opiskelijoiden palautteita työelämäkurssista:

  • ”Pelkkä pääaine ei ole kaikki kaikessa, vaan monipuolinen tietämys ja kyky soveltaa.”
  • ”Jos muut ovat päässeet media/viestintä/markkinointialoille, miksen mäkin? Nyt uskallan ainakin 100 % valita tämän polun. Alumnihaastateltava sanoi, että ollaan yhteyksissä, jos harjoittelupaikka kiinnostaa.”
  • ”Vaikka en vieläkään tiedä, mitä haluan tehdä, niin päätöksenteko ei tunnu enää niin pelottavalta ja lopulliselta.”
  • ”Oli mukava nähdä, että nuo menestyjät ovat olleet ihan yhtä hukassa kuin minä… Kurssi antoi tosi paljon uskoa tulevaisuuteen.”

Lue lisää:

Mihin tehtäviin valmistuneet päätyvät?

  • Yleinen linja antaa valmiudet työskennellä erilaisissa liike-elämän, teollisuuden, kulttuurielämän ja julkishallinnon tehtävissä. Yritysten lisäksi valmistuneet työllistyvät muun muassa ministeriöiden, median, kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten, erilaisten järjestöjen ja kansainvälisten organisaatioiden palvelukseen sekä matkailualan ammattilaisiksi.
  • Aineenopettajalinjan opiskelijat suorittavat käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat pätevyyden peruskoulun ja lukion sekä aikuiskoulutuksen kielenopettajaksi.
  • Kääntäjälinjan opiskelijat voivat valmistuttuaan työskennellä kääntäjinä tai tulkkeina sekä erilaisissa kansainvälisen viestinnän asiantuntijatehtävissä esimerkiksi kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän alalla.
  • Yleisen kielitieteen ja kieliteknologian opiskelijat työllistyvät valmistuttuaan yrityksiin ja yhteisöihin kielen ja kieliteknologian asiantuntijoiksi.

LinkedInin satoa

LinkedIn on pullollaan tietoa Helsingin yliopiston alumnien ja opiskelijoiden koulutusaloista, urapoluista ja osaamisalueista.

Tietoja voi selata esimerkiksi koulutusaloittain: vieraat kielet yleensä, englanti, ranska, italia, saksa, espanja, portugali, venäjä, balttilaiset kielet, länsi- ja eteläslaavilaiset kielet, yleinen kielitiede, kääntäminen ja tulkkaus.

Yleisimpiä työtehtävän aloja ovat media ja viestintä, koulutus, tutkimus, myynti, markkinointi, taide ja design, konsultointi, hallinto, yrittäjyys ja tukitehtävät.

Yleisimpiä taitoja ovat kääntäminen, englanti, sosiaalinen media, editointi, opettaminen, oikolukeminen, tutkimus, projektinhallinta, kirjoittaminen, kielitiede, kulttuurienvälinen viestintä, Microsoft Office ja julkinen puhuminen.

Valmistuneiden tarinoita

Työelämäkurssilla on haastateltu meiltä valmistuneita ihmisiä eli alumneja: