Mitä osaat valmistumisen jälkeen?

Opintojen aikana opit käyttämään kieltä työvälineenä ja toimimaan luontevasti monikulttuurisessa ympäristössä. Opit arvioimaan kielitaitoa ja kehittämään sitä myös opiskeluajan jälkeen. Osaat soveltaa osaamistasi käytännössä: pystyt tunnistamaan erilaisia kieleen liittyviä ongelmia työelämässä ja keksimään niihin ratkaisuita.

Sen lisäksi, että hallitset oman alasi syvällisesti, saat yleisiä työelämässä tarvittavia taitoja – osaat mm.

  • hankkia, arvioida ja käsitellä tietoa
  • työskennellä tehokkaasti tiimeissä ja projekteissa
  • esiintyä ja ilmaista itseäsi vakuuttavasti ja selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Yhtenä opiskelun tavoitteena on synnyttää uteliaisuus kieltä, kirjallisuutta ja kulttuuria kohtaan. Tämä auttaa sinua tulkitsemaan yhteiskunnan eri ilmiöitä ja selviytymään voittajana erilaisista työelämän haasteista.

Kuva: Leena Itkonen / HY Urapalvelut
Työelämäkurssilla haastateltujen alumnien listaamia taitoja, joita he ovat tarvinneet työelämässä.

Lue myös: