Filosofian maisteri

Filosofian maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Tutkintoon kuuluvat seuraavat opinnot:

  • pääaineen syventävät opinnot 80-120 op
  • tarvittaessa sivuaine- ja/tai muita opintoja niin, että tutkinnon minimilaajuus (120 op) täyttyy.

FM-tutkinnon tavoiteaika on kaksi vuotta kokopäiväisesti opiskellen.

Maisterintutkinnossa opiskelija keskittyy pitkälti nimenomaan pääaineeseen. Tällöin syvennetään tietämystä omasta alasta niin opintojen kuin tutkielman teon kautta. Pääaineen syventäviin opintoihin sisältyy työelämäopintoja, jotka suoritetaan tyypillisesti työharjoitteluna.

Maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää myös sivuaineita ja muita opintoja oman mielenkiinnon mukaan

Opintojen suunnittelu

Opiskelija saa tukea opintojen suunnitteluun koko opintojen ajan. Maisterin tutkinnon alkuvaiheessa opiskelija laatii ensimmäisen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (hopsin). Opintojen alussa erityisesti oman pääaineen henkilökunta on tukena opintojen suunnittelussa. Ohjausta annetaan myös tiedekunnan ja yliopiston tasolla.