Kansainvälisyys

Opintojen aikana voi kansainvälistyä monin tavoin sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kotiyliopistossa.

Erinomainen tapa kansainvälistyä on lähteä opiskelijavaihtoon. Vaihdossa osa tutkintoon kuuluvista opinnoista suoritetaan ulkomaisessa yliopistossa. Hyvin suunniteltu ja ajoitettu opiskelijavaihto tarjoaa mahdollisuuden monipuolistaa tutkintoa ja löytää uusia näkökulmia omiin opintoihin.

Vaihtoon lähdetään useimmiten kandidaatintutkinnon aikana, mutta myös maisterintutkintoon on mahdollista sisällyttää vaihto-opiskelu.

Vaihtoon voi lähteä joko jonkin opiskelijavaihto-ohjelman kautta tai hankkien vaihtopaikan itsenäisesti. Kaikkiin vaihto-ohjelmiin kuuluu stipendi tai apuraha, jonka suuruus riippuu ohjelmasta, vaihdon kestosta ja kohdemaasta. Itsenäisesti vaihtopaikan hankkinut voi hakea matka-apurahaa. Ulkomailla voi suorittaa myös maisterintutkintoon kuuluvan työharjoittelun.

Kansainvälistyä voi myös Helsingin yliopistossa. Opiskelijat esimerkiksi toimivat tuutoreina Helsingin yliopistoon tulleille vaihto-opiskelijoille. Humanistisessa tiedekunnassa toimii laaja joukko opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, joiden tausta on kansainvälinen, ja jotka siten tuovat opintoihin ja opiskeluun kansainvälistä näkökulmaa.