Jatkokoulutus

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea suorittamaan filosofian tohtorin tutkintoa, joka on tieteellinen jatkotutkinto. Filosofian tohtorin tutkinnon suoritusoikeutta haetaan useimmiten samaan aineeseen, josta on valmistunut maisteriksi.

Filosofian maisterin tutkinnon jälkeen humanistisessa tiedekunnassa opiskellut voi tietyin ehdoin hakea tutkintoa täydentävien opintojen oikeutta sekä myöhemmin erillisten opintojen oikeutta. Tutkintoa täydentäviä opintoja ja erillisiä opintoja suoritetaan pääsääntöisesti opintojen aikana aloitetuissa mutta kesken jääneissä tai aivan uusissa sivuaineissa.

Valmistumisen jälkeen on mahdollista opiskella myös Avoimessa yliopistossa tai Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden koulutuksissa.