Opetusta ja tutkimusta kielissä ja kulttuureissa

Kuva: Veikko Somerpuro

Nykykielten laitos on kansainvälisesti tunnettu tutkijoiden yhteisö. Laitoksella tutkitaan kieliä, joita puhutaan Euroopassa (ja muuallakin maailmassa), sekä niillä kirjoitettua kirjallisuutta. Lisäksi laitoksella kehitetään kielitieteen, käännöstieteen, kieliteknologian ja kirjallisuudentutkimuksen yleistä teoriaa. Laitos toimii tieteenalansa näkyvänä vaikuttajana suomalaisessa yhteiskunnassa.

Laitoksen muodostavat 20 oppiainetta, joista 15:tä voi opiskella pääaineena. Opetusta tarjotaan kaikkiaan 23 kielessä. Laitos on alansa johtava suomalainen koulutusorganisaatio.

Valmistuttuaan opiskelijat sijoittuvat yhteiskuntaan opettajiksi, kääntäjiksi, tulkeiksi ja tutkijoiksi sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla työskenteleviksi akateemisiksi osaajiksi ja asiantuntijoiksi.

Tutkintovaatimuksiin ja opetukseen voi perehtyä WebOodissa.

Tutkimukseen ja tutkijoihin voi tutustua TUHAT-järjestelmässä.

Opiskelemaan haetaan Opintopolku-palvelun kautta.

opintopolku.fi