Universitetets hemsida Suomeksi På svenska In English
Helsingfors universitet Nordica
 

Finska, finskugriska och nordiska institutionen

Meny:


Acta Translatologica Helsingiensia
Nordica Helsingiensia
Meddelanden - Nordiska språk
Meddelanden - Nordisk litteratur
Språk och interaktion
Övriga publikationer

Kontaktuppgifter:

Nordica Helsingiensia

Publikationsserien Nordica Helsingiensia ges ut av Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet. I serien utkommer verk om språk, litteratur och kultur i Norden.

>> Beställ våra publikationer

 

 

NH 33

Randi Brenden: Åsta Holth - Feminist og postkolonialist. 2013. 20 €

 

NH 32

Tomas Lehecka: Interrelaterade lexikala egenskaper - Engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus. 2012.

Publicerad elektroniskt på E-thesis: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8530-7.

 

NH 31

Anne Huhtala & Hanna Lehti Eklund (red.): TAITOa kehittämässä: vieraiden kielten opiskelijoiden kielitaidosta ja kielenkäytöstä. 2012. 10 €

 

NH 30

Jan Lindström & Sofie Henricson (red.): Språk och interaktion 3. 2012. 20 €

Minna Nakari


NH 29

Karin Hoyer: Dokumentation och beskrivning som språkplanering –

perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk (Teckenspråksstudier 3). 2012. 20 €

 


Minna Nakari


NH 28

Charlotta af Hällström-Reijonen: Finlandismer och språkvård från 1800-talet till i dag. 2012. 20 €

SLUTSÅLD!


Minna Nakari


NH 27

Hanna Lehti-Eklund och Maria Green-Vänttinen: Svenska i finska grundskolor. 2011. 10 €

 


Minna Nakari


NH 26

Leila Mattfolk: Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan. 2011. 20 €

OBS! Avhandlingen består av kappan + 6 bilagor. Fem av bilagorna finns tryckta tillsammans med kappan i volymen Finlandssvenska attityder till och åsikter om modern språkpåverkan. Den sjätte bilagan, Attityder till det globala i det lokala, är tryckt på Novus forlag (Oslo, se http://www.mamut.net/novus/shop/).

Minna Nakari


NH 25

Minna Nakari: Variation i kvinnors namnfraser i officiella dokument i Helsingfors 1780-1930. Socioonomastiska synvinklar på makt och identitet. 2011. SLUTSÅLD!

 

Sinikka Segerståhl


NH 24

Sinikka Segerståhl: Vaggvisor i Kvevlax. Språkliga strukturer och konstruktioner (Dialektforskning 3). 2011. 15 €


NH 23

Hadle Oftedal Andersen, Per Bäckström, Unni Langås (red.): Modernisme i nordisk lyrikk 4. Samspill mellom kunstartene (Kultur og kritikk i Norden 6). 2010. 12 €

Maria Green-Vänttinen, Christina Korkman och Hanna Lehti-Eklund (red.): Svenska i finska gymnasier


NH 22

Maria Green-Vänttinen, Christina Korkman och Hanna Lehti-Eklund: Svenska i finska gymnasier. 2010. 10 €

Åsa Mickwitz: Anpassning i språkkontakt - Morfologisk och ortografisk anpassning av engelska lånord i svenskan


NH 21

Åsa Mickwitz: Anpassning i språkkontakt – Morfologisk och ortografisk anpassning av engelska lånord i svenskan. 2010. 20 €

Caroline Sandström: Genus i östra Nyland - från dialektutjämning till dialektmarkör


NH 20

Caroline Sandström: Genus i östra Nyland – från dialektutjämning till dialektmarkör (Dialektforskning 2). 2010. 20 €

Camilla Lindholm och Jan Lindström (red.): Språk och interaktion 2


NH 19

Camilla Lindholm och Jan Lindström (red.): Språk och interaktion 2. 2010. 20 €


NH 18

Hadle Oftedal Andersen, Per Erik Ljung og
Eva-Britta Ståhl (red.): Nordisk Lyrikktrafikk.
Modernisme i nordisk lyrikk 3 (Kultur og kritikk i Norden 5). 2009. 12 €


NH 17

Anita Schybergson: Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg 1838-1938. 2009. 20 €

NH 16

Lieselott Nordman: Lagöversättning som process och produkt. Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. 2009. 20 €

NH 15

Camilla Kovero och Monica Londen: Språk, identitet och skola. En undersökning i svenska skolor i huvudstadsregionen. 2009. 10 €

NH 14

Helena Palmén, Caroline Sandström och Jan-Ola Östman (red.): Dialekt i östra Nyland. Fältarbete i Liljendal med omnejd (Dialektforskning 1). 2008. 20 €

NH 13

Hadle Oftedal Andersen, Peter Stein Larsen og Louise Mønster (red.): Stedet – modernisme i nordisk lyrikk 2 (Kultur og kritikk i Norden 4). 2008.

NH 12

Anne Huhtala: Det pedagogiska självet: en narrativ studie av direktvalda svensklärarstudenters berättelser. 2008.
15 €

 

NH 11

Jan Lindström, Pirjo Kukkonen, Camilla Lindholm och Åsa Mickwitz (red.): Svenskan i Finland 10. 2008. 20 €

NH 10

Jan Lindström (red): Språk och interaktion 1. 2008. SLUTSÅLD!

NH 9

Nina Martola: Konstruktioner och valens. Verbfraser med åt i ett jämförande perspektiv. 2007. 20 €

NH 8

Hanna Lehti-Eklund (red): Att växa till lärare – svensklärarutbildning i utveckling.
2007. 10 €

NH 7

Helga Hilmisdóttir: A sequential analysis of and núna in Icelandic conversation.
2007. 20 €

NH 6

Karin Hoyer, Monica Londen och Jan-Ola Östman (red.): Teckenspråk –
Sociala och historiska perspektiv (Teckenspråksstudier 2).
2006. SLUTSÅLD!

NH 5

Hadle Oftedal Andersen og Idar Stegane (red.): Modernisme i nordisk lyrikk 1 (Kultur og kritikk i Norden 3).
2005. 12 €

NH 4

Jan-Ola Östman (red.): FinSSL – Finlandssvenskt teckenspråk (Teckenspråksstudier 1).
2005. 10 €

NH 3

Hadle Oftedal Andersen: Kroppsmodernisme
(Kultur og kritikk i Norden 2).
2005. 10 €

NH 2

Mona Forsskåhl: Mitt emellan eller strax utanför. Språkkontakt i finlandssvensk slang.
2005. 10 €

NH 1

Hadle Oftedal Andersen: Ikkje for ingenting, Jon Fosses dramatikk (Kultur og kritikk i Norden 1). 2004. 10 €

Vissa av publikationerna inom NH utkommer inom särskilda underserier:

  • Kultur og kritikk i Norden (red. Hadle Oftedal Andersen & Asger Albjerg)
  • Språk och interaktion (red. Jan K. Lindström)
  • Dialektforskning (red. Jan-Ola Östman)
  • Teckenspråksstudier (red. Jan-Ola Östman)