Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska
Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto
 

Pohjoismainen yhteistyö

 

 

Pohjoismaihin liittyvät opinnot Helsingin yliopistossa

Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos

Pohjoismaisten kielten ja pohjoismaisen kirjallisuuden laitos (Nordica) humanistisessa tiedekunnassa koostuu kahdesta osastosta - pohjoismaisten kielten osasto ja pohjoismaisen kirjallisuuden osasto.

Pohjoismaisten kielten opinnot kattaa ruotsin, tanskan, norjan ja islannin kielet, sekä mahdollisuuden mukaan myös Fäärsaarten kielen.

Pohjoismainen kirjallisuus on taidetutkimusaine, joka ankkuroituu ensi kädessä suomenruotsalaiseen, mutta myös laajempaan pohjoismaiseen kulttuuriympäristöön.

Nordican kotisivut

Renvall-instituutti, Pohjoismaiden tutkimus

Renvall-instituutti on Helsingin yliopiston alue- ja kulttuuritutkimukseen erikoistunut opetus- ja tutikumyksikkö. Instituutti on osa humanistista tiedekuntaa, mutta ylittää tiedekuntarajat monitietieteellisen ominaispiirteensä takia.

Instituutilla on aluellisia opinto-ohjelmia, jotka tutkivat kulttuuria kyseisellä alueella. Yksi Renvall-instituutin opinto-osista koskee Pohjoismaita.

Norden-opintokokonaisuus tarjoaa perusosaamista pohjoismaista, maiden historiasta, kulttuurista, taiteesta ja kirjallisuudesta sekä taloudesta, poliittisista järjestelmistä, yhteiskuntaelämästä, luonnosta, ympäristöstä ja lukuisista kielistä.

Norden-opintokokonaisuuden kotisivut

 

 

Pikalinkkejä: