Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska
Helsingfors universitet Helsingfors universitet
 

Nordiskt samarbete

 

 

Nordplus-studentutbyte och Nordlys-stipendier

Koordinator Heidi Ilomäki, tfn (09) 191 22178.

NORDPLUS (Nordiskt program för studenter, lärare och administratörer inom högre utbildning) är Nordiska ministerrådets stipendiesystem som finns till för att öka samarbetet och mobiliteten mellan de nordiska universiteten och högskolorna.

Nätverk tilldelas disciplinsvis medel för student- och lärarmobilitet samt för gemensamma intensivkurser, studieprogram och nätverksmöten. Programmets principer förutsätter att de studier som studenten genomför som stipendiat räknas till godo i hans eller hennes examen. Studentstipendierna är 200 € /mån. Därtill utbetalas ett resebidrag enligt resemål.

Nordplus-stipendier söks en gång per år, i regel under vårvintern. Möjliga kvarblivna stipendier från våren, kan man söka på hösten. Institutioner som är med i nätverken meddelar själva sina studenter om möjligheten att söka stipendier. Om heminstitutionen inte tillhör ett Nordplus-nätverk kan man ansöka om ett Nordplus-stipendium inom ett Nordlys-nätverk.
Närmare upplysningar om Nordplus lämnas av nätverkens kontaktpersoner, fakulteternas internationella planerare och enheten för internationellt utbyte (särskilt Nordlys).

Snabblänkar