Yhteystiedot

Musiikkitiede kuuluu filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen.

PL 59 (Topelia, Unioninkatu 38 C, sisäpiha)
00014 Helsingin yliopisto
puh. (09) 191 24677

Alma-intranet

 

Tervetuloa musiikkitieteen verkkosivuille!

Musiikkitiede

Helsingin yliopiston musiikkitieteen oppiaine on Suomen vanhin ja monipuolisin musiikintutkimuksen keskus. Musiikin ja Helsingin yliopiston vuosisataiset yhteiset perinteet ovat luoneet elävän tilan musiikintutkimukselle ja myös käytännön musiikinharjoitukselle.

Musiikkitiede on musiikin ja musiikinharjoituksen systemaattista, historiallista ja kulttuurista tutkimusta. Musiikkitieteen opiskelu sisältää perehtymistä eri musiikkeihin ja musiikkiperinteisiin, erilaisia musiikin teoria- ja analyysiopintojaksoja, perehtymistä tutkimuksen teoriaan ja metodologiaan sekä opitun itsenäistä soveltamista.

__________________________________________________


Professori Eero Tarasti kunniatohtoriksi

Professori Tarastille on myönnetty kunniatohtorin arvo Ranskasta, Aix-Marseillen yliopistosta. Doctor Honoris Causa tilaisuus on marraskuun18, 2014. Entuudestaan hän on kunniatohtori Indianan yliopistossa (Bloomington), New Bulgarian Universityssä (Sofia) ja Viron Musiikkiakatemiassa (Tallinna).

Professori Pirkko Moisala tutkimusvapaalla

Professori Pirkko Moisala on tutkimusvapaalla kaksi seuraavaa lukuvuotta (1.9.2014-31.5.2016). Hän johtaa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusprojektia Deleuzian Music Research, joka otsikkonsa mukaisesti kehittää tapoja soveltaa Gilles Deleuzen filosofiaa musiikintutkimukseen (www.helsinki.fi/deleuzian). Hänen oma tehtävänsä tässä projektissa on kehittää etnomusikologinen tutkimusmalli, jossa musiikkikäytäntöjä (musicking) tarkastellaan erilaisten diskursiivisten ja materiaalisten voimien muodostamina, alati muuttuvina koosteina. Moisala kehittää ja testaa tutkimusmallia Nepalissa ja Saamenmaassa keräämänsä etnomusikologisen tutkimusaineiston avulla. Vuoden 2015 Moisala työskentelee nk. Professoripoolin myöntämän apurahan turvin. Tällöin hän kohdentaa em. tutkimusmallin musiikkikäytäntöjen tuottaman kuulumisen (belonging) ja sitä kautta syntyvän hyvinvoinnin (well-being) tarkastelemiseen. Lisäksi hän tulee vierailemaan tutkimusvapaansa aikana Kalifornian yliopistossa, Berkeley'ssä (maalis-toukokuu 2015) sekä myöhemmin Toronton yliopistossa Kanadassa ja Nepalissa Kathmandun yliopistossa.