Naisylioppilaat

Daniel Juslenius
Naisylioppilaita vuodelta 1887.

Vuodesta 1870 alkaen naisia alkoi ilmestyä yliopiston luentosaleihin. Naisten opiskelu oli mahdollista erikseen anottavan erivapauden perusteella. Naisten tuli osoittaa nuhteeton käytöstä ja heidän piti pyytää vapautusta sukupuolestaan. Ensimmäinen naismaisteri Emma Irene Åström seppelöitiin vuoden 1882 promootiossa. Vuonna 1901 annettiin päätös, jossa säädettiin naisten vapaa opiskeluoikeus ja erillisiä anomuksia ei enää vaadittu. Naisten tulo yliopistoon ei aiheuttanut suurempia ongelmia. Yliopistonaisten asiaa edisti naiskasvatuksen 1800-luvun yhteiskunnallinen pohja.