CARL FREDRIK MENNANDER nuorempi – ”muistetaanko säästöpossua, Fredrik”

C.F. Mennander - vanhempi
Carl Fredrik Mennander vanhempi opiskeli Turun akatemiassa vuosina 1728-1735. - Carl Fredrik Mennander

Carl Fredrik Mennander vanhempi (1712-1786) oli poikansa syntymän aikoihin Turun akatemian fysiikan professori. Poika, Carl Fredrik Mennander nuorempi syntyi vuonna 1748 ja kastettiin isänsä kaimaksi.

Vielä 1700-luvun alussa fysiikka oli filosofointia luonnonilmiöistä ja niiden suhteesta uskontoon, mut-ta vähitellen alettiin yhä enemmän arvostaa havaintoja ja kokeita. ”Hyödyn aikakaudella” pyrittiin saamaan kuva valtakunnasta ja sen resursseista. Mennander vanhemman professorikautena fysii-kan alalta valmistui seitsemänkymmentä väitöskirjaa. Niiden joukossa olivat ensimmäiset kasvifysio-logiset väitöskirjat (professori itse opiskeli aikoinaan kasvioppia muutaman lukuvuoden ajan Upsa-lassa). Tutkimukset painottuvat myös taloudellisiin kysymyksiin. Väitöskirjojen otsikoita olivat mm:

Kasvien ravinnosta,
Kasvien lehdistä,
Kasvien juurista,
Kasvien siemenistä,
Kasvien haihdunnasta,
Kalojen tarkoituksenmukaisen rakenteen pääpiirteet,
Kasteesta,
Pakkasen vaikutuksesta,
Pilvistä,
Tulen painosta,
Isänmaan talouden parantamisesta esimerkein,
Hylkeenrasvan keitosta Pohjanmaalla,
Hylkeenpyynnistä ja hyljeverkoista,
Tervanpolttotaidosta Pohjanmaalla. (Otsikkojen suomennokset Ivar A. Heikel.)

Fysiikan oppiaine Turun akatemiassa oli laaja. Fysiikan professorina Carl Fredrik Mennander van-hempi luennoi mm. ”kaikista eläinkunnan luokista sekä kivistä” ja mekaniikasta sekä antoi ohjausta kokeellisessa fysiikassa.

C. F. Mennander vanhempi jätti fysiikan professorin viran ja siirtyi teologisen tiedekunnan väliaikai-seksi professoriksi vuonna 1752 ja varsinaiseksi professoriksi vuonna 1754. Turun piispana ja Tu-run akatemian varakanslerina hän toimi 1757-1775. Hän istui kuusilla valtiopäivillä ja oli myös Tuk-holman kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen. Upsalan arkkipiispaksi hänet valittiin vuonna 1775.