Tohtori Arppeanum

Diagnosoi itsesti!

Kymmenen kysymystä, joiden avulla selvität, mikä sinussa on vialla.

Vastattuasi kaikkiin kysymyksiin saat diagnoosin ja hoito-ohjeet museotohtori Arppeanumilta, joka on yleislääketieteen, sairaanhoidon, hammaslääketieteen, eläinlääketieteen sekä farmasian asiantuntija. Museotohtori Arppeanumin diagnoosit ja hoito-ohjeet saattavat olla hieman vanhentuneita, joten varmistathan diagnoosin oikealta lääkäriltä ennen hoito-ohjeiden noudattamista.

Ställ dig själv en diagnos!

Här är tio frågor genom vilka du kan klargöra vad du har för slags krämpor.

Museidoktor Arppeanum ger dig diagnos och vårdinstruktioner. Doktorn är sakkunnig inom allmän medicin, sjukvård, tandvård och farmasi. Du bör dock observera att museidoktor Arppeanums råd kan vara lite föråldrade, så bekräfta gärna din diagnos av en riktig läkare innan du följer museidoktorns instruktioner.

Diagnose yourself!

Ten questions to determine which illness ails you.

You'll get a diagnose and treatment proposal from Museum doctor Arppeanum who is an expert in the areas of general medicine, nursing, dentistry, veterinary medicine and pharmacy.Museum doctor Arppeanum's diagnoses and treatments can be a bit out of date, so please check your diagnose from a real doctor before trying any of the treatments.