Lääketieteen historian museo
Snellmaninkatu 3
Lääketieteen historian museo on marraskuun alusta 2002 lähtien suljettu muuton takia.
Lääketieteen historian laitos toimii toistaiseksi virka-aikana. Puh. (09) 191 23428, (09) faksi 191 22925.


Lääketieteen historian museo perustettiin vuonna 1937. Tämän museon ensimmäiset kokoelmat sijoitettiin yliopiston päärakennukseen, jossa ne tuhoutuivat ilmapommituksessa 1944. Nykyinen esineistö on kerätty vuoden 1958 jälkeen. Vuonna 1970 uudelleen perustettu Lääketieteen historian laitos ja museo sai tilat Helsingin Kirurgisen sairaalan yhteydestä, ja vuodesta 1990 se on toiminut Hämeentiellä.

Kokoelmat havainnollistavat lääketieteen, sairaanhoidon, hammaslääketieteen, eläinlääketieteen ja farmasian historiaa. Museossa esitellään myös kansanlääkintää.

Esineet on koottu eri puolilta Suomea, mm. vanhoista lääninlasareeteista ja yleisistä sairaaloista. Mukaan mahtuu myös potilas- ja vastaanottohuoneiden interiöörejä vuosisadan taitteesta.

Museo järjestää säännöllisesti erikoisnäyttelyjä ajankohtaisista aiheista. Se tarjoaa myös lääketieteen ja terveydenhuollon historian kirjasto-, arkisto- ja valokuva-arkistopalveluja. Kirjastossa on myös monipuolinen kokoelma alan bibliografioita. Kirjasto on auki virka-aikana.

Vuoden 1999 loppuun museossa on kolme erikoisnäyttelyä: Lasaretit ja sairashuoneet; Antropologiset mittausvälineet ja Lääketieteen historian laitoksen kirjaston uudishankintoja.

Yhteyshenkilö: Hindrik Strandberg, puh. (09) 191 23428, (09) faksi (09) 191 23428, sähköposti Hindrik.Strandberg@Helsinki.Fi


Medicinhistoriska museet

Snellmansgatan 3.
Medicinhistoriska museet är p.g.a. flyttning stängt fr.o.m. början av november 2002.
Medicinhistoriska institutionen fungerar som vanligt under tjänstetid. Tel. (09) 191 23428.


Medicinhistoriska museet grundades år 1937. Detta museums första samlingarna var inrymda i universitetets huvudbyggnad där de förstördes i samband med ett bombardemang 1944. De nuvarande föremålen är insamlade efter 1958. År 1970 grundades Medicinhistoriska museet och institutionen på nytt och fick nya utrymmen i samband med Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors och sedan 1990 har det verkat vid Tavastvägen.

Samlingarna ger en bild av medicinens, sjukvårdens, odontologins, veterinärmedicinens och farmacins historia. I museet presenteras även folkmedicin. Föremålen har insamlats från olika delar av Finland, bl.a. från gamla länslasarett och allmänna sjukhus. Det finns även interiörer från patient- och mottagningsrum från sekelskiftet.

I museet anordnas det regelbundet specialutställningar över aktuella ämnen. Det erbjuds även biblioteks- arkiv- och fotoarkivservice inom medicinens och hälsovårdens historia. Biblioteket har en omfattande samling av bibliografier inom området. Biblioteket är öppet under tjänstetid.

Fram till slutet av år 1999 visas det i museet tre specialutställningar: lasarett och sjukhus; Antropologiska mätinstrument samt Nyförvärv till Medicinhistoriska institutionens bibliotek.

Kontaktperson: Hindrik Strandberg, tel. (09) 191 23428, fax (09) 191 23428, e-post: Hindrik.Strandberg@Helsinki.Fi

Helsingin yliopistoYhteystiedot