Utbildningens struktur Internationalisering Arbetslivet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Påbyggnads- och forskarutbildning

Efter slutförd filosofie magisterexamen kan du ansöka om rätt att avlägga filosofie doktorsexamen, som är en vetenskaplig påbyggnadsexamen. Vanligtvis ansöker man om studierätt för filosofie doktorsexamen i samma ämne som var huvudämne i magisterexamen.

Den som avlagt filosofie magisterexamen vid Humanistiska fakulteten kan på vissa villkor ansöka om studierätt för studier som kompletterar examen, och senare om studierätt för fristående studier. Kompletterande och fristående studier genomförs i regel i biämnen som inletts under studierna men inte slutförts eller i helt nya biämnen.

Efter slutförda studier är det också möjligt att studera vid Öppna universitetet eller Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänsters utbildningar.