Utbildningens struktur Internationalisering Arbetslivet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Magisterexamen

Filosofie magisterexamen omfattar 120 studiepoäng. I examen ingår följande studier:

  • fördjupade studier i huvudämnet 80–120 sp
  • vid behov biämnesstudier och/eller övriga studier i den utsträckning att minimiomfattning för examen (120 sp) uppfylls.

Den målsatta tiden för filosofie magisterexamen är två år av heltidsstudier.
I magisterstudierna koncentrerar du dig främst på ditt huvudämne. Studierna och arbetet med avhandlingen ger dig fördjupade kunskaper inom ditt område. Till de fördjupade studierna i huvudämnet hör arbetslivsstudier, som i regel genomförs som praktik.

I magisterexamen kan du inkludera biämnen och övriga studier enligt eget intresse.

Du får stöd för planeringen av dina studier under hela studietiden. I början av magisterstudierna gör du upp din första individuella studieplan (ISP). Det är i första hand personalen vid ditt huvudämne som hjälper dig med studieplaneringen. Du kan också få rådgivning på fakultets- och universitetsnivå.