Utbildningens struktur Internationalisering Arbetslivet Kontaktuppgifter

PL 24, 00014 Helsingfors Universitet
Unionsgatan 40 B, 6. vån

+358-2-941 24480

nykykielet-toimisto [ät] helsinki.fi

Kandidatexamen

Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper omfattar 180 studiepoäng. I examen ingår följande studier:

  • grund- och ämnesstudier i huvudämnet 70–95 sp (antalet studiepoäng varierar enligt ämne)
  • biämnesstudier minst 50 sp (t.ex. grundstudier i två ämnen eller grund- och ämnesstudier i ett ämne)
  • fakultetens gemensamma studier (språk- och kommunikationsstudier, it-studier m.m.) 25 sp
  • övriga studier i den utsträckning att minimiomfattning för examen (180 sp) uppfylls.

Den målsatta tiden för kandidatexamen i humanistiska vetenskaper är tre år av heltidsstudier.

Du börjar med grundstudierna i huvudämnet och fortsätter med ämnesstudierna och biämnesstudierna. I regel genomförs grundstudierna enligt ett på förhand planerat schema, men från och med ämnesstudierna kan du själv påverka vilka studier de genomför och i vilken ordning, såväl när det gäller huvudämnet som biämnet.

Kurser som hör till fakultetens gemensamma studier genomför du under hela den tid som du bedriver kandidatstudierna.

Biämnen

Du har stor valfrihet i fråga om biämnen (också i ämnen som har obligatoriska biämnen). Man väljer vanligtvis biämnen beroende på eget intresse och/eller karriärplaner. Humanisterna kan välja biämnen både från den egna fakulteten och från andra fakulteter. Ditt eget universitet erbjuder alltså det största biämnesurvalet i Finland. De flesta av fakultetens ämnen kan väljas fritt som biämne, och vid andra fakulteter vid Helsingfors universitet finns det också ämnen som man fritt får studera som biämne. Det är också möjligt att genomföra biämnen som s.k. JOO-studier (flexibel studierätt) vid ett annat finländskt universitet (när ämnet inte erbjuds vid Helsingfors universitet) och utomlands (t.ex. som utbytesstudent).

Planering av studier

Du får stöd för planeringen av dina studier under hela studietiden. och inleds med ett orienterande avsnitt där du gör upp din första individuella studieplan (ISP). Längre fram i studierna finns det obligatoriska studieavsnitt där man planerar studierna. Det är i första hand personalen vid ditt huvudämne som hjälper dig med studieplaneringen. Du kan också få rådgivning på fakultets- och universitetsnivå och dessutom kamratstöd av andra studenter (tutorerna).

Efter kandidatexamen

Efter kandidatexamen i humanistiska vetenskaper fortsätter studenterna vanligen direkt med studierna för filosofie magisterexamen.

Efter kandidatexamen är det också möjligt att ansöka till magisterstudier i ett annat ämne eller till ett separat magisterprogram (förutsatt att du i din kandidatexamen har genomfört de studier som krävs).